VVAA. Textura, trama, abstracción

15.03.2014 – 26.04.2014

José Damasceno, Gonzalo Elvira, Patricia Esquivias, José Antonio Hernández-Díez, Wilfredo Prieto,Sara Ramo, Meyer Vaisman.

 

La Galeria Estrany-de la Mota participa en la tercera edició de Jugada a tres bandas [jugada a tres bandes] amb el projecte Trama, textura, abstracció comissariat per Frederic Montornés.

Jugada a tres bandas proposa a galeries d’art de Madrid i Barcelona que, durant els mesos de març i abril, trenquin amb la seva programació habitual i convidin a un comissari independent a dissenyar una exposició per als seus espais amb el propòsit d’obrir a un visitant més heterogeni les portes de les galeries d’art contemporani, enfortir el treball de les mateixes, fomentar el col·leccionisme i buscar una màxima qualitat en els projectes expositius unint les forces de les tres bandes participants: les galeries, els comissaris i, per descomptat, els artistes.

— Descargar la nota de prensa

 

La Galeria Estrany-de la Mota participa en la cuarta edición de Jugada a tres bandas con el proyecto Trama, textura, abstracció [trama, textura, abstracción] comisariado por Frederic Montornés.

Jugada a tres bandas propone a galerías de arte de Madrid y Barcelona que, durante los meses de marzo y abril, rompan con su programación habitual e inviten a un comisario independiente a diseñar una exposición para sus espacios con el propósito de abrir a un visitante más heterogéneo las puertas de las galerías de arte contemporáneo, fortalecer el trabajo de las mismas, fomentar el coleccionismo y buscar una máxima calidad en los proyectos expositivos uniendo las fuerzas de las tres bandas participantes: las galerías, los comisarios y, por supuesto, los artistas.

— Descargar la nota de prensa

 

Galeria Estrany-de la Mota participates in the fourth edition of Jugada a tres bandas [game of three] with Trama, textura, abstracció [grid, texture, abstraction], a project curated by Frederic Montornés.

Jugada a tres bandas proposes to art galleries in Barcelona and Madrid during the months of March and April, to interrupt its regular programming and invite an independent curator to design an exhibition for their spaces in order to open the doors of contemporary art galleries to a more heterogeneous visitor, to strengthen their work, encourage art collecting and search for high quality exhibition projects by joining forces of the three participating agents: galleries, curators and, of course, artists.

— Download press release

 

VVAA. Textura, trama, abstracción
Textura, trama, abstracción, installation view at Galeria Estrany–de la Mota, Barcelona, 2014

VVAA. Textura, trama, abstracción
Textura, trama, abstracción, installation view at Galeria Estrany–de la Mota, Barcelona, 2014

VVAA. Textura, trama, abstracción
Textura, trama, abstracción, installation view at Galeria Estrany–de la Mota, Barcelona, 2014

VVAA. Textura, trama, abstracción
Textura, trama, abstracción, installation view at Galeria Estrany–de la Mota, Barcelona, 2014

VVAA. Textura, trama, abstracción
Textura, trama, abstracción, installation view at Galeria Estrany–de la Mota, Barcelona, 2014

VVAA. Textura, trama, abstracción
Textura, trama, abstracción, installation view at Galeria Estrany–de la Mota, Barcelona, 2014

VVAA. Textura, trama, abstracción
Textura, trama, abstracción, installation view at Galeria Estrany–de la Mota, Barcelona, 2014

VVAA. Textura, trama, abstracción
Textura, trama, abstracción, installation view at Galeria Estrany–de la Mota, Barcelona, 2014

VVAA. Textura, trama, abstracción
Textura, trama, abstracción, installation view at Galeria Estrany–de la Mota, Barcelona, 2014