Ignasi Aballí. Veure visions

10.05.2014 – 11.07.2014

 

Veure visions ens convida a una mirada reflexiva on petites epifanies del quotidià presenten l’acte de mirar doblegat sobre si mateix. Reflexionar ve del llatí “tornar a flectar”, o “tornar a doblegar”, buscant noves perspectives de l’objecte de la nostra mirada. La mirada s’insereix en una estructura en què cap de les parts ocupa un lloc passiu, de tal manera que el conjunt de les peces forma un lloc on la visió s’inquieta. La inspecció recíproca s’activa en cada peça a partir de l’estranyament, la distància i la suspensió. Davant la fantasia d’anar més enllà de les evidències en el que veiem, Ignasi Aballí ens proposa quedar-nos el més a prop possible no ja del que veiem, sinó d’allò que impassiblement ens mira en el que veiem.

— Descargar la nota de prensa

 

Veure visions [ver visiones] nos invita a una mirada reflexiva donde pequeñas epifanías de lo cotidiano presentan el acto de mirar doblado sobre sí mismo. Reflexionar viene del latín “volver a flectar”, o “volver a doblar”, buscando nuevas perspectivas del objeto de nuestra mirada. La mirada se inserta en una estructura en que ninguna de las partes ocupa un lugar pasivo, de tal modo que el conjunto de las piezas forma un lugar donde la visión se inquieta. La inspección recíproca se activa en cada pieza a partir del extrañamiento, la distancia y la suspensión. Ante la fantasía de ir más allá de las evidencias en lo que vemos, Ignasi Aballí nos propone quedarnos lo más cerca posible no ya de lo que vemos, sino de aquello que impasiblemente nos mira en lo que vemos.

— Descargar la nota de prensa

 

Veure visions [seeing visions] invites us to reflect upon small epiphanies of everyday life where the act of looking is folded onto itself. To reflect comes from the Latin “reflectare,” which means seeking new perspectives for the object of our gaze. Each piece creates a place where vision is disquieted. The mutual inspection is activated by a way of estrangement, distance and suspension. Instead of the fanta-sy that we can go beyond the evidence (facts) of what we see, Aballí proposes to stay as close as possible to that which impassively looks at us in what we see.

— Download press release

 

Ignasi Aballí. Veure visions
Veure visions, installation view at Galeria Estrany–de la Mota, Barcelona, 2014

Ignasi Aballí. Veure visions
Veure visions, installation view at Galeria Estrany–de la Mota, Barcelona, 2014

Ignasi Aballí. Veure visions
Veure visions, installation view at Galeria Estrany–de la Mota, Barcelona, 2014

Ignasi Aballí. Veure visions
Veure visions, installation view at Galeria Estrany–de la Mota, Barcelona, 2014

Ignasi Aballí. Veure visions
Veure visions, installation view at Galeria Estrany–de la Mota, Barcelona, 2014

Ignasi Aballí. Veure visions
Veure visions, installation view at Galeria Estrany–de la Mota, Barcelona, 2014

Ignasi Aballí. Veure visions
Veure visions, installation view at Galeria Estrany–de la Mota, Barcelona, 2014

Ignasi Aballí. Veure visions
Veure visions, installation view at Galeria Estrany–de la Mota, Barcelona, 2014

Ignasi Aballí. Veure visions
Veure visions, installation view at Galeria Estrany–de la Mota, Barcelona, 2014

Ignasi Aballí. Veure visions
Veure visions, installation view at Galeria Estrany–de la Mota, Barcelona, 2014

Ignasi Aballí. Veure visions
Veure visions, installation view at Galeria Estrany–de la Mota, Barcelona, 2014

Ignasi Aballí. Veure visions
Veure visions, installation view at Galeria Estrany–de la Mota, Barcelona, 2014

Ignasi Aballí. Veure visions
Veure visions, installation view at Galeria Estrany–de la Mota, Barcelona, 2014

Ignasi Aballí. Veure visions
Veure visions, installation view at Galeria Estrany–de la Mota, Barcelona, 2014