Sergi Aguilar. Al-Gir

18.01.2014 – 07.03.2014

 

Gran part de la dilatada trajectòria d’Aguilar s’ha caracteritzat per la cerca constant d’estratègies que aspiren a relacionar la pràctica de l’escultura amb un ferm interès per la naturalesa i el paisatge. És en aquest mateix procés mental i creatiu on podem enquadrar aquest nou projecte que ens remet a una exhaustiva lectura del paisatge, utilitzada com el territori reflexiu de les obres. Partint d’aquest principi, Sergi Aguilar reprèn com a objecte d’aquest procés, la transformació de la naturalesa i com certs accidents, avencs, pujols, muntanyes i serralades arriben a configurar una determinada topografia que, com a espectadors i usuaris, pot incloure’ns o rebutjar-nos.

— Descargar la nota de prensa

 

Gran parte de la dilatada trayectoria de Aguilar se ha caracterizado por la búsqueda constante de estrategias que aspiran a relacionar la práctica de la escultura con un firme interés por la naturaleza y el paisaje. Es en este mismo proceso mental y creativo donde podemos encuadrar este nuevo proyecto que nos remite a una exhaustiva lectura del paisaje, utilizada como el territorio reflexivo de las obras. Partiendo de este principio, Sergi Aguilar retoma como objeto de este proceso la transformación de la naturaleza y como ciertos accidentes, simas, colinas, montañas y cordilleras llegan a configurar una determinada topografía que, como espectadores y usuarios, puede incluirnos o rechazarnos.

— Descargar la nota de prensa

 

The long career of Aguilar has been characterized by a constant search for strategies that aim to relate the practice of sculpture with a strong interest in nature and the landscape. It is in this mental and creative process where we will frame this new project that takes us through an exhaustive reading of the landscape, used as the reflective territory of the works. Based on this principle, Sergi Aguilar takes as the object of his process the transformation of nature and how certain accidents, potholes, hills, mountains and ridges come to set up a particular topography that, as viewers and users, may include or reject us.

— Download press release

 

Sergi Aguilar. Al-Gir
Al-Gir, installation view at Galeria Estrany–de la Mota, Barcelona, 2014

Sergi Aguilar. Al-Gir
Al-Gir, installation view at Galeria Estrany–de la Mota, Barcelona, 2014

Sergi Aguilar. Al-Gir
Al-Gir, installation view at Galeria Estrany–de la Mota, Barcelona, 2014

Sergi Aguilar. Al-Gir
Al-Gir, installation view at Galeria Estrany–de la Mota, Barcelona, 2014

Sergi Aguilar. Al-Gir
Al-Gir, installation view at Galeria Estrany–de la Mota, Barcelona, 2014

Sergi Aguilar. Al-Gir
Al-Gir, installation view at Galeria Estrany–de la Mota, Barcelona, 2014

Sergi Aguilar. Al-Gir
Al-Gir, installation view at Galeria Estrany–de la Mota, Barcelona, 2014

Sergi Aguilar. Al-Gir
Al-Gir, installation view at Galeria Estrany–de la Mota, Barcelona, 2014

Sergi Aguilar. Al-Gir
Al-Gir, installation view at Galeria Estrany–de la Mota, Barcelona, 2014

Sergi Aguilar. Al-Gir
Al-Gir, installation view at Galeria Estrany–de la Mota, Barcelona, 2014

Sergi Aguilar. Al-Gir
Al-Gir, installation view at Galeria Estrany–de la Mota, Barcelona, 2014

Sergi Aguilar. Al-Gir
Al-Gir, installation view at Galeria Estrany–de la Mota, Barcelona, 2014