VVAA. Displays of Affection II: Imaginar el futuro

28.09.2017 – 17.11.2017

 

Ignasi Aballí, Martí Anson, Natividad Bermejo, Gregory Crewdson, Patricia Esquivias, Pauline Fondevila, Cyprien Gaillard, Douglas Gordon, José Antonio Hernández-Díez, Mariona Moncunill, Jonathan Monk, Juan Luis Moraza, Rasmus Nilausen, Gerard Ortín, Ana Prada, Alex Reynolds, Thomas Ruff, Francesc Ruiz, Richard Venlet, Oriol Vilanova, Danh Võ, Marijke van Warmerdam, Clemens von Wedemeyer.
 

El projecte Displays of Affection utilitza les metodologies de conflicte dialèctic, en que noves idees emergeixen de la col·lisió d’imatges, en aparença molt diferents, per construir una possible cartografia de les línies de recerca del projecte Estrany-de la Mota. Aquest mapa és el resultat d’un procés d’inventariat i recatalogació dels fons que s’ha dut a terme en l’últim any i mig a la galeria. Un work in progress que permet anar descobrint nous territoris. Aquest procés ha portat a uns resultats heterogenis molt propers a les propostes d’arqueologia del saber visual d’autors com Georges Didi-Huberman, on la superposició de totes aquestes imatges permeten una infinitat de relacions creuades.

El projecte vol posar l’accent en els vincles que es poden establir entre aquestes imatges i llegir aquests vincles a partir de les eines proporcionades pel «gir afectiu» plantejat per Patricia Clough. Reconstruir els intersticis que hi ha entre aquestes imatges prestant especial atenció a la significació dels afectes. A partir d’anar visualitzant tots aquests vincles afectius es pot reconstruir una comunitat, que en definitiva, és la imatge més fidel del que entenem que és el propi projecte de la galeria.

El projecte Displays of Affection està pensat en dos moments expositius. Una primera etapa que funciona com una cartografia del passat que permet fer un balanç de trajectòria (Cartografiar la memòria) i una segona etapa on es planteja una hipòtesi de futur com a responsabilitat de continuïtat (Imaginar el futur). Totes dues són enteses com a representacions per a l’activació d’idees i relacions que permetin seguir enriquint aquest teixit.

— Descarregar la nota de premsa
— Descarregar la publicació

 

El proyecto Displays of Affection utiliza las metodologías de conflicto dialéctico, en el que nuevas ideas emergen de la colisión de imágenes, en apariencia muy diferentes, para construir una posible cartografía de las líneas de investigación del proyecto Estrany-de la Mota. Este mapa es el resultado de un proceso de inventariado y recatalogación de los fondos que se ha llevado a cabo en el último año y medio en la galería. Un work in progress que permite ir descubriendo nuevos territorios. Este proceso ha llevado a unos resultados heterogéneos muy cercanos a las propuestas de arqueología del saber visual de autores como Georges Didi-Huberman, donde la superposición de todas esas imágenes permiten un sinfín de relaciones cruzadas.

El proyecto quiere hacer hincapié en los vínculos que se pueden establecer entre esas imágenes y leer estos vínculos a partir de las herramientas proporcionadas por el «giro afectivo» planteado por Patricia Clough. Reconstruir los intersticios que hay entre esas imágenes prestando especial atención a la significación de los afectos. A partir de ir visualizando todos esos vínculos afectivos se puede reconstruir una comunidad, que en definitiva, es la imagen más fiel de lo que entendemos que es el propio proyecto de la galería.

El proyecto Displays of Affection está pensado en dos momentos expositivos. Una primera etapa que funciona como una cartografía del pasado que permite hacer un balance de trayectoria (Cartografiar la memoria) y una segunda etapa donde se plantea una hipótesis de futuro como responsabilidad de continuidad (Imaginar el futuro). Ambas son entendidas como representaciones para la activación de ideas y relaciones que permitan seguir enriqueciendo ese tejido.

— Descargar la nota de prensa
— Descargar la publicación

 

The project Displays of Affection uses the methodologies of dialectical conflict, in which new ideas emerge from the apparent collision of different images in order to construct a possible mapping of the lines of research of the Estrany-de la Mota gallery. This map is the result of a process of inventorying and cataloguing of the funds that has been carried out in the last year and a half in the gallery. This work in progress that allow us to discover new territories. This process has led to heterogeneous results very close to the archaeological proposals of visual knowledge by authors such as Georges Didi-Huberman, where the overlays of all these images allow endless cross-relations.

The project wants to emphasize the links that can be established between these images as well as reading these links with the tools provided in the “affective turn” coined by Patricia Clough. It pretends to rebuild the interstices between these images, paying special attention to the significance of affections. From visualizing all these affective links, we can rebuild a community, which is definitely the most faithful image of the gallery project.

The project Displays of Affection is conceived as two exhibition moments. The former works as cartography of the past that allows a balance of the trajectory (Cartographing the Memory), while the latter proposes a future hypothesis as a responsibility for its continuity (Imagine the Future). Both are understood as representations for the activation of ideas and relationships that enable the continuous enriching of the forthcoming future.

— Download press release
— Download publication

 


Displays of Affection II: Imagine the Future, exhibition view at Galeria Estrany-de la Mota, Barcelona, 2017


Displays of Affection II: Imagine the Future, exhibition view at Galeria Estrany-de la Mota, Barcelona, 2017


Displays of Affection II: Imagine the Future, exhibition view at Galeria Estrany-de la Mota, Barcelona, 2017


Displays of Affection II: Imagine the Future, exhibition view at Galeria Estrany-de la Mota, Barcelona, 2017


Displays of Affection II: Imagine the Future, exhibition view at Galeria Estrany-de la Mota, Barcelona, 2017


Displays of Affection II: Imagine the Future, exhibition view at Galeria Estrany-de la Mota, Barcelona, 2017


Displays of Affection II: Imagine the Future, exhibition view at Galeria Estrany-de la Mota, Barcelona, 2017


Displays of Affection II: Imagine the Future, exhibition view at Galeria Estrany-de la Mota, Barcelona, 2017


Displays of Affection II: Imagine the Future, exhibition view at Galeria Estrany-de la Mota, Barcelona, 2017


Displays of Affection II: Imagine the Future, exhibition view at Galeria Estrany-de la Mota, Barcelona, 2017


Displays of Affection II: Imagine the Future, exhibition view at Galeria Estrany-de la Mota, Barcelona, 2017


The homo œconomicus, exhibition view at Galeria Estrany-de la Mota, Barcelona, 2017Expanded Cinema, exhibition view at Galeria Estrany-de la Mota, Barcelona, 2017Expanded Cinema, exhibition view at Galeria Estrany-de la Mota, Barcelona, 2017Expanded Cinema, exhibition view at Galeria Estrany-de la Mota, Barcelona, 2017The Medium, exhibition view at Galeria Estrany-de la Mota, Barcelona, 2017The Medium, exhibition view at Galeria Estrany-de la Mota, Barcelona, 2017The Medium, exhibition view at Galeria Estrany-de la Mota, Barcelona, 2017The Narrator, exhibition view at Galeria Estrany-de la Mota, Barcelona, 2017The Narrator, exhibition view at Galeria Estrany-de la Mota, Barcelona, 2017The Narrator, exhibition view at Galeria Estrany-de la Mota, Barcelona, 2017The Narrator, exhibition view at Galeria Estrany-de la Mota, Barcelona, 2017The Narrator, exhibition view at Galeria Estrany-de la Mota, Barcelona, 2017Other Speeches, exhibition view at Galeria Estrany-de la Mota, Barcelona, 2017Other Speeches, exhibition view at Galeria Estrany-de la Mota, Barcelona, 2017Other Speeches, exhibition view at Galeria Estrany-de la Mota, Barcelona, 2017Other Speeches, exhibition view at Galeria Estrany-de la Mota, Barcelona, 2017