VV.AA. Demo Reel

27.05.2016 – 09.06.2016

 

El projecte Demo Reel sorgeix com a primer resultat del procés d’inventariat i recatalogació que estem duent a terme a la galeria en els últims mesos. Amb aquesta mostra temporal presentem, de manera conjunta, una sèrie de treballs audiovisuals produïts pels artistes que representem. Un recull que no està plantejat amb un caràcter temàtic, sinó més aviat, com diferents aproximacions al llenguatge audiovisual des del corpus de treball personal de cada un dels autors: el cinematogràfic, el performàtic, el espacial o el narratiu. Es tracta d’una nota al peu d’aquest possible mapa conceptual dels interessos de la galeria, i en definitiva, de la reformulació del propi catàleg i les seves formes de presentació.

— Descarregar la nota de premsa

 

El proyecto Demo Reel surge como primer resultado del proceso de inventariado y recatalogación que estamos llevando a cabo en la galería en los últimos meses. Con esta muestra temporal presentamos, de forma conjunta, una serie de trabajos audiovisuales producidos por los artistas que representamos. Una recopilación que no está planteada con un carácter temático, si no más bien, como diferentes aproximaciones al lenguaje audiovisual desde el corpus de trabajo personal de cada uno de los autores: lo cinematográfico, lo performático, lo espacial o lo narrativo. Se trata de una nota al pie de ese posible mapa conceptual de los intereses de la galería, y en definitiva, de la reformulación del propio catálogo y sus formas de presentación.

— Descargar la nota de prensa

 

The project Demo Reel is the result of an inventoried and re-cataloging process that we are carrying out in the gallery in recent months. With this temporary exhibition we present, jointly, a series of audiovisual works produced by the artists we represent. This compilation is not raised with a thematic character, but rather, as different approaches to the audiovisual language from the particular corpus of personal work of each of the authors: the cinematographic, performativity, the spatial or the narrative. This is a footnote of a possible conceptual map of the gallery interests, and ultimately, the reformulation of its own catalog and its forms of presentation.

— Download press release

 

Demo Reel
Demo Reel, installation view at Galeria Estrany-de la Mota, Barcelona, 2016

Demo Reel
Demo Reel, installation view at Galeria Estrany-de la Mota, Barcelona, 2016

Demo Reel
Demo Reel, installation view at Galeria Estrany-de la Mota, Barcelona, 2016

Demo Reel
Demo Reel, installation view at Galeria Estrany-de la Mota, Barcelona, 2016

Demo Reel
Demo Reel, installation view at Galeria Estrany-de la Mota, Barcelona, 2016

Demo Reel
Demo Reel, installation view at Galeria Estrany-de la Mota, Barcelona, 2016

Demo Reel
Demo Reel, installation view at Galeria Estrany-de la Mota, Barcelona, 2016

Demo Reel
Demo Reel, installation view at Galeria Estrany-de la Mota, Barcelona, 2016

Demo Reel
Demo Reel, installation view at Galeria Estrany-de la Mota, Barcelona, 2016

Demo Reel
Demo Reel, installation view at Galeria Estrany-de la Mota, Barcelona, 2016

Demo Reel
Demo Reel, installation view at Galeria Estrany-de la Mota, Barcelona, 2016

Demo Reel
Demo Reel, installation view at Galeria Estrany-de la Mota, Barcelona, 2016