Martí Anson. Se vende plaza de parking

15.04.2016 – 17.06.2016

 

El projecte Se vende plaza de parking [es ven plaça de pàrquing] parteix d’un estudi del creixement urbà i com aquest ha propiciat progressivament una manca de sòl urbanitzable en els nuclis urbans. Mitjançant una instal·lació site-specific que modificarà irònicament l’arquitectura i els usos habituals de l’espai expositiu de la galeria, l’artista farà una reflexió sobre les transformacions i la reutilització dels espais arquitectònics morts mitjançant la utilització d’aquests per a altres activitats temporals.

— Descarregar la nota de premsa

 

El proyecto Se vende plaza de parking parte de un estudio del crecimiento urbano y como este ha propiciado progresivamente una carencia de suelo urbanizable en los núcleos urbanos. Mediante una instalación site-specific que modificará irónicamente la arquitectura y los usos habituales del espacio expositivo de la galería, el artista realizará una reflexión acerca de las transformaciones y la reutilización de los espacios arquitectónicos muertos mediante la utilización de estos para otras actividades temporales.

— Descargar la nota de prensa

 

The project Se vende plaza de parking [parking for sale] starts from a research on urban growth and how this has gradually led to a diminishing of developable land in urban areas. Through a site-specific installation that ironically modifies the architecture and typical uses of the exhibition space of the gallery, the artist reflects on the transformation and reuse of dead architectural spaces for other temporary activities.

— Download press release

 

marti-anson-se-vende-plaza-de-parking-01
Se vende plaza de parking, installation view at Galeria Estrany-de la Mota, Barcelona, 2016

marti-anson-se-vende-plaza-de-parking-02
Se vende plaza de parking, installation view at Galeria Estrany-de la Mota, Barcelona, 2016

marti-anson-se-vende-plaza-de-parking-03
Se vende plaza de parking, installation view at Galeria Estrany-de la Mota, Barcelona, 2016

marti-anson-se-vende-plaza-de-parking-04
Se vende plaza de parking, installation view at Galeria Estrany-de la Mota, Barcelona, 2016

marti-anson-se-vende-plaza-de-parking-05
Se vende plaza de parking, installation view at Galeria Estrany-de la Mota, Barcelona, 2016

marti-anson-se-vende-plaza-de-parking-06
Se vende plaza de parking, installation view at Galeria Estrany-de la Mota, Barcelona, 2016

marti-anson-se-vende-plaza-de-parking-07
Se vende plaza de parking, installation view at Galeria Estrany-de la Mota, Barcelona, 2016

marti-anson-se-vende-plaza-de-parking-08
Se vende plaza de parking, installation view at Galeria Estrany-de la Mota, Barcelona, 2016

marti-anson-se-vende-plaza-de-parking-09
Se vende plaza de parking, installation view at Galeria Estrany-de la Mota, Barcelona, 2016

marti-anson-se-vende-plaza-de-parking-10
Se vende plaza de parking, installation view at Galeria Estrany-de la Mota, Barcelona, 2016

marti-anson-se-vende-plaza-de-parking-11
Se vende plaza de parking, installation view at Galeria Estrany-de la Mota, Barcelona, 2016