Gerard Ortín. Vijfhoek

30.06.2016 – 16.09.2016

 

L’exposició Vijfhoek presenta el projecte homònim que va desenvolupar a Diemer Vijfhoek el 2015. Diemer Vijfhoek és una zona verda de Diemen, municipi a l’est d’Àmsterdam. Es tracta d’una península artificial de forma pentagonal resultat de l’extracció de sorra que es va dur a terme a la dècada dels setanta amb la finalitat de crear dics per protegir la planta d’energia elèctrica que subministrava electricitat a la zona oriental d’Àmsterdam i Diemen . L’artista va plantejar una walk-performance a través d’aquesta península per explorar la noció de toxicitat en la natura per mitjà d’un passeig tàctil creuant els camps d’ortigues. Una guia va acompanyar els participants i els proporcionava algunes directrius del recorregut i informació sobre la història del lloc i els seus voltants, que havien estat utilitzats com a abocador químic.

— Descarregar la nota de premsa

 

La exposición Vijfhoek presenta el proyecto homónimo que desarrollo en Diemer Vijfhoek en el 2015. Diemer Vijfhoek es una zona verde en Diemen, municipio al este de Ámsterdam. Se trata de una península artificial de forma pentagonal resultado de la extracción de arena que se llevó a cabo en la década de los setenta con el fin de crear diques para proteger la planta de energía eléctrica que suministraba electricidad a la zona oriental de Ámsterdam y Diemen. El artista planteó una walk-performance a través de esa península para explorar la noción de toxicidad en la naturaleza mediante un paseo táctil cruzando los campos de ortigas. Una guía acompañó a los participantes y les proporcionaba algunas directrices del recorrido e información sobre la historia del lugar y sus alrededores, que habían sido utilizados como vertedero químico.

— Descargar la nota de prensa

 

The exhibition Vijfhoek presents the homonymous project developed at Diemer Vijfhoek in 2015. Vijfhoek is a green area in Diemen, municipality east of Amsterdam. It is a pentagonal artificial peninsula grown as the result of sand mining that took place in the seventies in order to build dikes to protect the power plant supplying electricity to the east of Amsterdam and Diemen. The artist organized a walk-performance across the peninsula to explore the notion of toxicity in nature through a tactile walk across the rough nettle fields. A guide accompanied the participants and gave them some guidelines for the tour and information about the history of the place and its surroundings, which had been used as a chemical dump.

— Download press release

 

gerard-ortin-vijfhoek-01
Vijfhoek, installation view at Galeria Estrany-de la Mota, Barcelona, 2016

gerard-ortin-vijfhoek-02
Vijfhoek, installation view at Galeria Estrany-de la Mota, Barcelona, 2016

gerard-ortin-vijfhoek-03
Vijfhoek, installation view at Galeria Estrany-de la Mota, Barcelona, 2016

gerard-ortin-vijfhoek-04
Vijfhoek, installation view at Galeria Estrany-de la Mota, Barcelona, 2016

gerard-ortin-vijfhoek-05
Vijfhoek, installation view at Galeria Estrany-de la Mota, Barcelona, 2016