Sergi Aguilar. 600 km

17.09.2010 – 13.11.2010

 

Per a la seva primera exposició individual en la Galeria Estrany-de la Mota, Sergi Aguilar presenta un projecte que afirma la voluntat d’unir diferents processos sota una mateixa trajectòria marcada per l’interès a establir relacions entre l’escultura, el dibuix, la imatge fotogràfica o el video. Gran part de la dilatada trajectòria artística d’Aguilar s’ha caracteritzat per la recerca d’estratègies que aspirin a comprendre la relació entre la severitat de l’escultura i una constant sensibilitat cap a la natura i el paisatge.

— Descarregar la nota de premsa

 

Para su primera exposición individual en la Galeria Estrany-de la Mota, Sergi Aguilar presenta un proyecto que afirma la voluntad de aunar distintos procesos bajo una misma trayectoria marcada por el interés en establecer relaciones entre la escultura, el dibujo, la imagen fotográfica o el video. Gran parte de la dilatada trayectoria artística de Aguilar se ha caracterizado por la búsqueda de estrategias que aspiren a comprender la relación entre la severidad de la escultura y una constante sensibilidad hacia la naturaleza y el paisaje.

— Descargar la nota de prensa

 

For his first solo exhibition in the Galeria Estrany-de la Mota, Sergi Aguilar presents a project with a will to unite various processes under a same common path marked by his interest in establishing relations between sculpture, drawing, photographic image and video. Much of the broad artistic career of Aguilar has been characterized by the search for strategies that aspire to understand the relationship between the severity of sculpture and a constant sensitivity to nature and landscape.

— Download press release

 


600 km, exhibition view at Galeria Estrany-de la Mota, Barcelona, 2010


600 km, exhibition view at Galeria Estrany-de la Mota, Barcelona, 2010


600 km, exhibition view at Galeria Estrany-de la Mota, Barcelona, 2010


600 km, exhibition view at Galeria Estrany-de la Mota, Barcelona, 2010