Sara Ramo. Simetrías

16.12.2010 – 12.02.2011

 

És aquesta la primera exposició de l’artista hispano-brasilera Sara Ramo (Madrid, 1975) a la Galeria Estrany-de la Mota. Seguit d’una primera trajectòria a Brasil, la seva obra es va donar a conèixer a Europa l’any 2009 arran de la seva exposició en el marc del festival PhotoEspaña i també per la seva participació en la secció oficial de la Bienal de Venecia.

— Descarregar la nota de premsa

 

Es esta la primera exposición de la artista hispano brasileña Sara Ramo (Madrid, 1975) en la Galeria Estrany-de la Mota. Tras una primera trayectoria en Brasil, su obra se dio a conocer en Europa en el año 2009 a raíz de su exposición en el marco del festival PhotoEspaña y también por su participación en la sección oficial de la Bienal de Venecia.

— Descargar la nota de prensa

 

This is the first exhibition of the hispanic-brazilian artist Sara Ramo (Madrid, 1975) in Galeria Estrany-de la Mota. After a previous trajectory in Brazil, her work was first seen in Europe in the year 2009 within the frame of the festival PhotoEspaña as well as her participation in the official section of the Venice Biennial.

— Download press release

 


Simetrías, exhibition view at Galeria Estrany-de la Mota, Barcelona, 2010


Simetrías, exhibition view at Galeria Estrany-de la Mota, Barcelona, 2010