Ignasi Aballí. CMYK Color System

11.03.2011 – 21.05.2011

 

En el treball d’Ignasi Aballí és possible constatar una contínua reflexió sobre els processos de creació artística, amb especial atenció en la pintura, la fotografia i els mitjans de comunicació. Existeix també en la seva obra una profunda convicció a remarcar aspectes com la transparència o la invisibilitat i potenciar-ne d’altres com el temps, convertint tot això en un poderós agent constructor del seu discurs artístic.

— Descarregar la nota de premsa

 

En el trabajo de Ignasi Aballí es posible constatar una continua reflexión sobre los procesos de creación artística, con especial atención en la pintura, la fotografía y los medios de comunicación. Existe también en su obra una profunda convicción en remarcar aspectos como la transparencia o la invisibilidad y potenciar otros como el tiempo, convirtiendo todo ello en un poderoso agente constructor de su discurso artístico.

— Descargar la nota de prensa

 

It is possible to detect a continuous reflection on the processes of artistic creation in the work of Ignasi Aballí, with special emphasis on painting, photography and the media. There is also in his work a reoccurring highlighting of aspects such as transparency or invisibility, and an empowerment of others such as time, all together powerful agent builders of his artistic discourse.

— Download press release

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA[/caption]
CMYK Color System, exhibition view at Galeria Estrany-de la Mota, Barcelona, 2011


CMYK Color System, exhibition view at Galeria Estrany-de la Mota, Barcelona, 2011


CMYK Color System, exhibition view at Galeria Estrany-de la Mota, Barcelona, 2011


CMYK Color System, exhibition view at Galeria Estrany-de la Mota, Barcelona, 2011


CMYK Color System, exhibition view at Galeria Estrany-de la Mota, Barcelona, 2011