Richard Venlet

Hamilton, Australia, 1964

 

El seu treball combina l’escultura, la recerca en història de l’art, el disseny d’exposicions i l’arquitectura. Venlet crea ambients a partir d’espais concrets. La seva estètica refinada i abstracta i el pragmatisme de la seva obra van molt més enllà d’una simple referència formal al modernisme i al minimalisme. Treballant en contextos específics, ha produït nombroses instal·lacions que incorporen el treball d’altres artistes i col·laboradors, formant complexos i sinuosos entorns que sovint són inusuals reconfiguracions de l’espai arquitectònic. En intervenir en un espai, l’artista proposa a l’espectador una experiència d’alienació; fent-li experimentar de nou l’entorn i passar a ocupar una part vital en ell.

— Descarregar biografia

 

Su trabajo combina la escultura, la investigación en historia del arte, el diseño de exposiciones y la arquitectura. Venlet crea ambientes a partir de espacios concretos. Su estética refinada y abstracta y el pragmatismo de su obra van mucho más allá de una simple referencia formal al modernismo y al minimalismo. Trabajando en contextos específicos, ha producido numerosas instalaciones que incorporan el trabajo de otros artistas y colaboradores, formando complejos y sinuosos entornos que a menudo son inusuales reconfiguraciones del espacio arquitectónico. Al intervenir en un espacio, el artista propone al espectador una experiencia de alienación; haciéndole experimentar de nuevo el entorno y pasar a ocupar una parte vital en él.

— Descargar biografía

 

His work combines sculpture, art history research, exhibition design and architecture. Venlet creates environments out of spaces. His refined abstract aesthetics and the pragmatism of his oeuvre reach far beyond a simple formal reference to Modernism and Minimalism. Working in context-specific situations, he has produced numerous installations that incorporate the work of other artists and collaborators, forming composite and circuitous environments that are often whimsical reconfigurations of architectural space. By intervening in a space, the artist gives the viewer an experience of alienation; making him see his surroundings anew and occupy a vital part in it.

— Download biography

 

SERTificate, 2014
SERTificate, 2014
SERTificate, 2014
OSB wood
Variable dimensions
Unique

 

SERTificate (póster grande), 2014
SERTificate (póster grande), 2014
Modified poster and soft mirroring glass
76 x 50 cm
Unique

 

untitled-2009-01

untitled-2009-03

untitled-2009-04

untitled-2009-05
Untitled, 2009
Wood and carpet
Variable dimensions (40 elements; of 130 × 152 × 9 cm each)
Unique

 

S/T, 1995
S/T, 1995
Cardboard and methacrylate
44 x 54 x 39 cm
Unique

 

El mur, 1992
El mur, 1992
Plasterboard wall
Variable dimensions
Unique