Francesc Ruiz

Barcelona, Spain, 1971

 

L’obra de Francesc Ruiz recorre els múltiples imaginaris que conformen la ciutat i els seus habitants a través d’una pràctica originada en el dibuix que ha evolucionat cap a una idea de narració visual expandida. Instal·lacions, escultures i performances engloben tot un entramat d’estratègies conceptuals aplicades al còmic i al disseny gràfic, entesos com a llenguatges i materials culturals activables. D’altra banda, el seu treball s’ha centrat en els sistemes a través dels quals aquests materials, sota la forma de publicacions, s’inscriuen en l’espai públic i es difonen a través de quioscos, llibreries i altres formes de distribució.

— Descarregar biografia

 

La obra de Francesc Ruiz recorre los múltiples imaginarios que conforman la ciudad y sus habitantes a través de una práctica originada en el dibujo que ha evolucionado hacía una idea de narración visual expandida. Instalaciones, esculturas y performances engloban todo un entramado de estrategias conceptuales aplicadas al cómic y al diseño gráfico, entendidos como lenguajes y materiales culturales activables. Por otro lado, su trabajo se ha centrado en los sistemas a través de los cuales esos materiales, bajo la forma de publicaciones, se inscriben en el espacio público y se difunden a través de kioscos, librerías y otras formas de distribución.

— Descargar biografía

 

Francesc Ruiz’s work crosses multiple imaginary realms defining the city and its inhabitants through a practice that, originating in drawing, has evolved into an idea of expanded visual storytelling. Installations, sculptures and performances encompass a whole network of conceptual strategies applied to comics and graphic design, understood as languages and cultural materials to be activated. On the other hand, his work has focused on the systems through which these materials in the form of publications are part of the public space, spreading throughout kiosks, bookstores and other forms of distribution.

— Download biography

 


No Comprendo, 2016
Publicaciones collection + Distribtion + Exhibition display
Variable dimensions

 


Los alrededores (Dona/Es lloga), 2015
B/W print on paper
4 elements; of 32 x 45 cm each
Unique

 


Los alrededores (Google Maps), 2015
B/W print on paper
4 elements; of 32 x 45 cm each
Unique

 


Los alrededores (Avatar), 2015
B/W print on paper
11 elements; of 32 x 45 cm each
Unique

 


Los alrededores (Gramar–Senda I), 2015
B/W print on paper
32 x 45 cm
Unique

 


Macho/Paninaro, 2015
Publications and kiosk display
Variable dimensions
Unique

 


La Settimana Enigmistica, 2015
Publications and kiosk display
Variable dimensions
Unique

 


La Settimana Enigmistica I, 2016
Publications and kiosk showcase display
160 x 90 cm
Unique

 


Les Esses, 2015
Publication and B/W xerox copy on paper
Variable dimensions
Unique

 


Gary, 2013
Publications and kiosk displays
Variable dimensions
Unique

 


The Yaois (The Smiths), 2011
B/W xerox copy on paper
200 x 140 cm
Unique

 


The Yaois (Taladros), 2011
B/W xerox copy on paper
200 x 140 cm
Unique

 


The Yaois (Hats), 2011
B/W xerox copy on paper
100 x 70 cm
Unique

 


The Yaois (Brancusi), 2011
B/W xerox copy on paper
100 x 70 cm
Unique

 


Philadelphia Newsstand, 2010
Publications and kiosk display
Variable dimensions
Unique

 


Gasworks Yaoi, 2010
Publications and comic book store display
Variable dimensions
Unique

 


The Funhouse (Ljubljana), 2009
B/W xerox copy glued on wall
Variable dimensions
Unique

 


Cómics de la Revolución, 2009
Publication, comics and table
Variable dimensions
Unique

 


Els miralls, 2009
B/W xerox copy glued on wall
Variable dimensions
Unique

 


BCN Eye Trip, 2008
Video-animación de cuatro canales, color y sin sonido
9.08 min. (loop)
Edition 3

 


BCN Eye Trip (Zona Alta), 2008
Color print on photographic paper
116 x 160 cm
Unique

 


BCN Eye Trip (Ciutat Vella), 2008
Color print on photographic paper
78 x 108 cm
Unique

 


BCN Eye Trip (Nou Barris), 2008
Color print on photographic paper
78 x 108 cm
Unique

 


Stottrop 1, 2007
Ink on paper
83,5 x 59,5 cm
Unique

 


Stottrop 3, 2007
Ink on paper
83,5 x 59,5 cm
Unique

 


Stottrop 5, 2007
Ink on paper
83,5 x 59,5 cm
Unique


KaDeWe 2, 2007
Ink on paper
250 x 140 cm
Unique

 


Frankfurt Blindman 1, 2007
Ink on paper
104 x 74,5 cm
Unique

 


Frankfurt Blindman 2, 2007
Ink on paper
104 x 74,5 cm
Unique

 


Je suis Mappy 1, 2006
Ink and collage on paper
136 x 78 cm
Unique

 


Je suis Mappy 2, 2006
Ink and collage on paper
136 x 78 cm
Unique

 


Je suis Mappy 3, 2006
Ink and collage on paper
136 x 78 cm
Unique

 


Je suis Mappy 4, 2006
Ink and collage on paper
136 x 78 cm
Unique

 


Montjuic, 2003
B/W xerox copy glued on wall
250 x 250 cm
Unique

 


Rave en Costa Verde, 2001
B/W xerox copy glued on wall
100 x 300 cm
Unique

 


El Corte Inglés y el hotel Barceló Sants, 2000
B/W xerox copy glued on wall
1 elements; of 200 x 400 cm, 1 elements; of 50 x 500 cm and 1 elements; of 200 x 110 cm
Unique