VVAA. Belvedere

08.06.2011 – 15.07.2011

Gabriel Acevedo Velarde, Curro Claret, Javier Codesal, Patricia Esquivias, Jaume Ferrete, Cyprien Gaillard, Ana García-Pineda, Mario García Torres, Félix González-Torres, Rubén Grilo, Jeleton, Jonathan Millán, Bruce Nauman, Miguel Noguera, Job Ramos, Tere Recarens, Alex Reynolds, Francesc Ruiz, Daniel Steegmann, Ricardo Trigo, WeAreQQ

 

A Belvedere, es mostren treballs d’una sèrie d’artistes que han format part del nostre recorregut com a referents, com a fites en el nostre camí i com a companys. L’objectiu de plantejar-los en un mateix espai no és altre que evidenciar la complexitat i alhora el plaer de la creació artística. No hi són tots però no en sobra cap i l’intent d’analogia entre els diferents treballs s’entén en cadena, on la connexió entre una peça i la següent pot donar-se només en un punt. Així mateix, la unió del primer i últim element d’aquesta cadena descriu un cercle estable que condensa bona part de les nostres inquietuds.

— Descarregar la nota de premsa

 

En Belvedere , se muestran trabajos de una serie de artistas que han formado parte de nuestro recorrido como referentes, como hitos en nuestro camino y como compañeros. El objetivo de plantearlos en un mismo espacio no es otro que evidenciar la complejidad y al mismo tiempo el goce de la creación artística. No son todos los que están pero no sobra ninguno y el intento de analogía entre los diferentes trabajos se entiende en cadena, donde la conexión entre un eslabón y el siguiente puede darse solo en un punto. Asimismo, la unión del primer y último elemento de esta cadena describe un circulo estable que condensa buena parte de nuestras inquietudes.

— Descargar la nota de prensa

 

In Belvedere , we have chosen works by a number of artists that have formed part of our trajectory as referents, as milestones in our journey as well as companions. The objective of putting together all of them in the same space is no other than demonstrate the complexity and at the same time the enjoyment of artistic creation. They are not all there are but none is dispensable for the attempt to create an analogy between the different types of works is understood only as a chain, where the connection between a link and the next can be given only at a given point. Also, the union of the first and last element of this string describes a stable circle that condenses much of our interests.

— Download press release

 


Belvedere, exhibition view at Galeria Estrany-de la Mota, Barcelona, 2011


Belvedere, exhibition view at Galeria Estrany-de la Mota, Barcelona, 2011


Belvedere, exhibition view at Galeria Estrany-de la Mota, Barcelona, 2011


Belvedere, exhibition view at Galeria Estrany-de la Mota, Barcelona, 2011


Belvedere, exhibition view at Galeria Estrany-de la Mota, Barcelona, 2011


Belvedere, exhibition view at Galeria Estrany-de la Mota, Barcelona, 2011


Belvedere, exhibition view at Galeria Estrany-de la Mota, Barcelona, 2011


Belvedere, exhibition view at Galeria Estrany-de la Mota, Barcelona, 2011


Belvedere, exhibition view at Galeria Estrany-de la Mota, Barcelona, 2011