Gerard Ortín

Barcelona, Spain, 1988

 

Gerard Ortín combina la seva formació artística i musical per experimentar amb diversos formats audiovisuals, sonors i performatius. El seu treball s’interroga sobre allò que envolta la noció de natura, tractant de proposar mecanismes per a la seva necessària actualització i qüestionament. Així, aquesta idea interpel·la des d’altres llocs o conceptes (l’animalitat, allò no-humà, el paisatge, el territori, la domesticació, el vegetal o el tel·lúric) on el mitjà emprat és un ressort més per traçar relacions entre aquests. Després de centrar-se cinc anys a explorar la representació del jardí de casa seva, entès com a espai intersticial entre la llar i el bosc, la seva pràctica s’ha ampliat a altres territoris per tractar d’abordar qüestions relatives de l’ecologia global des de casos d’estudi locals i específics.

— Descarregar biografia
Pàgina web de l’artista

 

Gerard Ortín combina su formación artística y musical para experimentar con diversos formatos audiovisuales, sonoros y performativos. Su trabajo se interroga sobre aquello que rodea la noción de naturaleza, tratando de proponer mecanismos para su necesaria actualización y cuestionamiento. Así, esta idea se interpela desde otros lugares o conceptos (la animalidad, lo no-humano, el paisaje, el territorio, la domesticación, lo vegetal o lo telúrico) donde el medio empleado es un resorte más para trazar relaciones entre estos. Tras centrarse cinco años en explorar la representación del jardín de su casa, entendido como espacio intersticial entre el hogar y el bosque, su práctica se ha ampliado a otros territorios para tratar de abordar cuestiones relativas de la ecología global desde casos de estudio locales y específicos.

— Descargar biografía
Página web del artista

 

Gerard Ortín combines his art and music formation to experiment with various audiovisual, sound and performative formats. His work questions what surrounds the notion of nature, trying to propose mechanisms for its necessary update and its own questioning. Thus, this idea apprehend from other places or concepts (the animal, the non-human, the landscape, the territory, the domestication, the plant or the telluric) where the medium used is another register to draw relationships between them. After spending five years exploring the representation of the garden of his home, as in the interstitial space between the home and the forest, its practice has been extended to other territories to address issues related to global ecology from local and specific case studies.

— Download biography
Artist’s website

 

Vijfhoek-—-Instalación-—-01
Vijfhoek, 2015 (installation view)

Projection of 20 35mm slides, script and audio
Variable dimensions (fixed width projection: 50 cm), 3 elements; of 21 x 29,7 cm each and 22.32 min.
Edición 3

 

Vijfhoek-(map)
Vijfhoek (map), 2015
Silkscreen on paper
42 x 29,7 cm

Edition 2

 

Vijfhoek-—-Sin-título
Sín título, 2015
Ink on paper
42 x 29,7 cm
Unique

 

Nueva-Sonora-—-02

Nueva-Sonora-—-04

Nueva-Sonora-—-06
Nueva Sonora, 2014 (frames)
Video color and sound
19.16 min.
Edition 3

 

Inframince-—-Tu-aiz-—-02
Tu:aiz, 2013 (installation view)

Videoinstallation
Two-channel video, color and sound (mirrors structure and rear projection screens)
13.51 min. (loop)

Unique

 

Intravia-—-00
Intravia, 2012-2014 (installation view)

Projection of 20 35mm slides and audio
Variable dimensions (fixed width projection: 50 cm) and 5.12 min.
Edition 3

 

Cortex-—-00
Cortex, 2012 (installation view)
Installation

Variable dimensions

Unique

 

Sima-—-01

Sima-—-04

Sima-—-06
Sima, 2011 (frames)
Video color and sound
6.42 min.

Edition 3

 

Sin-título-(Quijada)-—-02

Sin-título-(Quijada)-—-04

Sin-título-(Quijada)-—-06
Sin título (Quijada), 2011 (frames)
Video color and sound
6.38 min. (loop)

Edition 3

 

Tanca-—-01

Tanca-—-03

Tanca-—-06
Tanca, 2010 (frames)
Video color and no-sound
11.59 min. (loop)

Edition 3