Rasmus Nilausen

Copenhagen, Denmark, 1980

 

Rasmus Nilausen s’aproxima a la història de la pintura com a punt de partida de la seva recerca sobre l’obra d’art i sobre la relació que s’estableix entre l’autor i l’espectador. Des de la cita directa a obres del passat fins a reflexions basades en moviments o elements determinats, l’artista planteja una sèrie de consideracions que es generen en el mateix acte de pintar. Des d’aspectes tècnics o físics, fins al resultat final i com aquest és llegit o percebut per la persona que ho contempla. Per Nilausen la pintura és també un territori de tempteig, de dubtes, d’obsessions personals i fins i tot de contradiccions, vàlides totes elles en el resultat final. Un espai en el qual l’incorrecte serveix per modelar el correcte en un procés interminable buscant utòpicament la perfecció.

— Descarregar biografia
Pàgina web de l’artista

 

Rasmus Nilausen se aproxima a la historia de la pintura como punto de partida de su investigación sobre la obra de arte así como la relación que se establece entre el autor y el espectador. Desde la cita directa a obras del pasado hasta reflexiones basadas en movimientos o elementos determinados, el artista plantea una serie de consideraciones que se generan en el propio acto de pintar. Desde lo técnico o lo físico, hasta el resultado final y como éste es leído o percibido por la persona que lo contempla. Para Nilausen la pintura es también un territorio de tanteo, de dudas, de obsesiones personales e incluso de contradicciones, válidas todas ellas en el resultado final. Un espacio en el que lo incorrecto sirve para modelar lo correcto en un proceso interminable buscando utópicamente la perfección.

— Descargar biografía
Página web del artista

 

Rasmus Nilausen approaches the history of painting as the starting point for his research on the artwork and the relationship established between the author and the viewer. Quoting directly from works of the past, to reflections based on movements or certain elements, the artist raises a number of considerations that are generated in the act of painting itself; from the technical or the physical, to the end result and how it is read or received by the person who contemplates it. To Nilausen painting is also a territory of trial and error, of doubts, personal obsessions and even contradictions, all of them valid in the final result. A space where wrongness serves to model rightness, in an endless process idealistically seeking perfection.

— Download biography
Artist’s website

 


Idée Fixe, 2017
Óleo sobre lino
65 x 54 cm
Pieza única

 


Loose Walls with Fixed Ideas, 2017
Óleo sobre lino
35 x 27 cm
Pieza única

 


Bluetooth, 2016
Óleo sobre lino
61 x 50 cm
Pieza única

 


Old Holland, 2015
Óleo sobre lino
35 x 28 cm
Pieza única

 


Would, 2015
Óleo sobre lino
35 x 28 cm
Pieza única

 


Inner World, 2015
Óleo sobre lino
146 x 114 CM
Pieza única

 

Moving Image, 2014
Moving Image, 2014
Oil on linen
65 x 54 cm
Unique

 

Polkedots
Polkedots, 2014
Oil on linen
65 x 54 cm
Unique

 


The Masterpeas, 2014
Óleo sobre lino
65 x 54 cm
Pieza única

 


Ekphrasis, 2014
Óleo sobre lino
65 x 54 cm
Pieza única

 


Macho Painting, 2014
Óleo sobre lino
65 x 54 cm
Pieza única

 

The T, 2015
The T, 2015
Oil on linen
46 x 38 cm
Unique