Ana Prada

Zamora, Spain, 1965

 

Les obres d’Ana Prada s’assemblen a pintures minimalistes abstractes. Formes geomètriques bàsiques i colors brillants formen diferents patrons a la paret, marcada per les textures pictòriques i l’aspecte físic del baix relleu. Però, les obres es revelen intrincadament construïdes a partir d’objectes d’ús domèstic, escultures elaborades per a un lloc específic que no es poden treure sense ser destruïdes. En la tensió entre les convencions de la pintura i la naturalesa d’un sol ús de les matèries primeres utilitzades per fer les peces, el treball de Prada reflecteix un enfocament distintiu híbrid que vincula les pràctiques d’estudi tradicionals amb tècniques d’instal·lació innovadores. Prada ha aconseguit un art que està a mig camí entre l’objecte i l’incident.

— Descarregar biografia

 

Las obras de Ana Prada se asemejan a pinturas minimalistas abstractas. Formas geométricas básicas y colores brillantes forman distintos patrones en la pared, marcada por las texturas pictóricas y el aspecto físico del bajo relieve. Sin embargo, las obras se revelan intrincadamente construidas a partir de objetos de uso doméstico, esculturas elaboradas para un lugar específico que no se pueden quitar sin ser destruidas. En la tensión entre las convenciones de la pintura y la naturaleza desechable de las materias primas utilizadas para hacer las piezas, el trabajo de Prada refleja un enfoque distintivo híbrido que vincula las prácticas de estudio tradicionales con técnicas de instalación innovadoras. Prada ha logrado un arte que está a medio camino entre el objeto y el incidente.

— Descargar biografía

 

The works of Ana Prada resemble minimalist abstract paintings. Basic geometric shapes and bright colors form distinct patterns on the wall, punctuated by painterly textures and the physicality of low relief. However, the works reveal themselves to be intricately constructed, site-specific sculptures which can not be removed without being destroyed. In the tension between the conventions of painting and the disposable nature of the raw materials used to make the pieces, Prada’s work reflects a distinctively hybrid approach that link traditional studio practices with innovative installation techniques. Prada has achieved an art that is halfway between object and incident.

— Download biography

 

Gases, líquidos y sólidos (blanco), 2018
Plastic cups and silicone on wall
Dimensiones variables (49 cm de ancho, el largo se adapta al alto de la pared)
Unique

 

Elixir de la eterna juventud (blanco), 2018
Plastic jars and glue
186 x 30 (Ø) cm
Unique

 

Elixir de la eterna juventud (rosa), 2018
Plastic jars and glue
10 x 5 x 45 cm
Unique

 

Preferencia inexplicable, 2017
Ceramic jar and teddy
32 x 20 x 14 cm
Unique

 

Preferencia inexplicable, 2017
Ceramic jar and teddy
30 x 20 x 10 cm
Unique

 

Preferencia inexplicable, 2017
Ceramic jar and teddy
41 x 29 x 20 cm
Unique

 

Preferencia inexplicable, 2017
Ceramic jar and teddy
45 x 25 x 20 cm
Unique

 

Preferencia inexplicable, 2017
Ceramic jar and teddy
34 x 20 x 14 cm
Unique

 

Preferencia inexplicable, 2017
Ceramic jar and teddy
30 x 20 x 27 cm
Unique

 

Preferencia inexplicable, 2017
Ceramic jar and teddy
32 x 22 x 10 cm
Unique

 

Curly Bit (naranja), 1995-2018
Plastic spoons and nails on wall
180 x 10 x 6 cm
Unique

 

T.B. Creator Yellow, 2015
Toothbrushs and glue
27 x 27 x 27 cm
Unique

 

Tyding up, 2015
Acrylic paint, electrical wire and staples on wall
Dimensions in accordance to installation (approx. 135 x 82 cm)
Unique

 

Ring Mother (Wood), 2015
Mortars and glue
95 x 95 x 12 cm
Unique

 

Bottle-Teacup-Plateabstract 1S, 2014
Ink on paper
42 x 29,5 cm
Unique

 

Handkerchief-Glass-Green, 2014
Ink on paper
23 x 30,5 cm
Unique

 

Osito-Bobina de hilo 2, 2014
Acrylic paint on paper
42 x 59,5 cm
Unique

 

Balloons-Shoes Blue L, 2014
Ink on paper
59 x 42 cm
Unique

 

Tubo-Tubo, 2014
Acrylic paint on paper
14,5 x 21 cm
Unique

 

Libro-Libro 6, 2014
Ink on paper
42 x 59,5 cm
Unique

 

Objetos apropiados (Monuments to Fiddling). Those Fucking Euros, 2009
Color photograph
98 x 93 cm
Edition 3

 

Objetos apropiados (Monuments to Fiddling). Chicle. Galeria Estrany-de la Mota, 2015
Color photograph
44,1 x 60,3 cm
Edition 3

 

17 Costuras, 2009
Stockings and nails on wall
Dimensions in accordance to installation (approx. 83 x 83 cm)
Unique

 

Líneas y puntos (negro), 2002
Pins and laces on wall
Dimensions in accordance to installation
Unique

 

Intimate Strangers, 2007
Sharpeners, pencils and plasteline on wall
300 x 300 cm
Unique

 

Un toque femenino (tapón, alfileres y esponja), 2002
Color photograph
121 x 154 cm
Edition 3

 

Un toque femenino (bolso y plastelina negra), 2006
Color photograph
116 x 135 cm
Edition 5

 

Un toque femenino (tiritas y limas de uñas), 2005
Color photograph
100 x 120 cm
Edition 5

 

Flor de cactus (Succulent Flower), 1998
Toilet paper rolls and silicone rubber on wall
Dimensions in accordance to installation [approx. 115 cm (Ø)]
Unique

 

English Breakfast, 1997
Tea bags and staples on wall
Dimensions in accordance to installation
Unique

 

Aguamarina. Volvic, 1991
Water bottles and silicone rubber on wall
Dimensions in accordance to installation (approx. 36 x 18 cm)
Unique