Alex Reynolds

Bilbao, Spain, 1978

 

Alex Reynolds és una artista i cineasta amb una obsessió constant per l’exploració d’estructures cinematogràfiques. A través d’obres de so, performances, textos i publicacions, ha aprofundit en els patrons de narració de contes, seqüències d’ordres i ritme amb un enfocament fragmentari però complet dels codis cinematogràfics. Centrant-se en el llenguatge de la ficció, en particular, el seu treball explora les relacions de poder, la diferència entre l’espectador i el testimoni, i el potencial invasiu i expansiu del punt de vista, l’emoció o l’empatia.

— Descarregar biografia
Página web de l’artista

 

Alex Reynolds es una artista y cineasta cuya obsesión constante ha sido la exploración y prueba de estructuras cinematográficas. A través de obras de sonido, performances, textos y publicaciones, ha profundizado en los patrones de narración de cuentos, secuencias de comandos y ritmo como una especie de enfoque fragmentario pero completo de los códigos cinematográficos. Centrándose en el lenguaje de la ficción, en particular, su trabajo explora las relaciones de poder, la diferencia entre el espectador y el testigo, y el potencial invasivo y expansivo del punto de vista, la emoción o la empatía.

— Descargar biografía
Pàgina web de la artista

 

Alex Reynolds is an artist and filmmaker whose constant obsession has been the exploration and testing of structures of filmmaking. Through sound works, performances, text and publications she has delved into storytelling patterns, scripting and rhythm as a sort of fragmentary but thorough approach to cinematic codes. Focusing on the language of fiction in particular her work explores power relations, the difference between spectator and witness, and the invasive and expansive potential of point of view, emotion, or empathy.

— Download biography
Artist’s website

 

 

Esta puerta, esta venta, 2017
Video HD color and sound
36.03 min.
Edition 5 + 1 A.P.

 

Ver nieve, 2016 (fotogramas)
HD video color and sound
29.39 min.
Edition 7 + 1 P.A.

 

Spinario, 2012 (fotogramas)
Video HD color and sound (16 mm transferred to digital)
24.36 min.
Edition 5 + 1 P.A.

 

When Smoke Becomes Fire, My Love Reveals Things Unknown Were Mine All Along, 2010–…
Color photograph + Projection of 35mm slides
Variable dimensions (fixed height of the photograph: 172 cm + fixed width projection: 40 cm)
Edition 7 + 1 P.A.

 

Una chica, un coche, una pistola, 2010
Scenic piece, L’Estruch, Sabadell, Spain
8.00 min.

 

Le Buisson St. Louis, 2007
Video installation (Video color and sound, 5-channels)
Variable dimensions (30.55 min., 28.00 min., 41.02 min., 48.43 min. y 22.31 min.)
Edition 5

 

Intentando atraparme antes de caer, 2002
Color photograph
34 x 40 cm
Edition 3