Ana Prada. Don’t Escape the Ordinary

24.01.2015 – 28.03.2015

 

En els objectes utilitzats per Ana Prada per fer les seves escultures i dibuixos, l’element comú, com a referent absent, és el cos. Ara bé, aquest cos no és “aquest” cos o “aquell” cos l’empremta del qual queda registrada en el material, és més aviat la “idea” de cos com a determinació universal de tots els cossos, i en particular, el cos-massa anònim de la societat de consum.

— Descarregar la nota de premsa

 

En los objetos utilizados por Ana Prada para hacer sus esculturas y dibujos, el elemento común, como referente ausente, es el cuerpo. Ahora bien, ese cuerpo no es “este” cuerpo o “aquel” cuerpo cuya impronta queda registrada en el material, es más bien la “idea” de cuerpo como determinación universal de todos los cuerpos, y en particular, el cuerpo-masa anónimo de la sociedad de consumo.

— Descargar la nota de prensa

 

The objects used to assemble her different works have, as an absent reference, a common element: the body. However, that body is not ‘this’ body or ‘that’ body whose imprint is recorded in the material, it is rather the ‘idea’ of the body as universal determination of all bodies, and in particular the anonymous mass-body of consumer society.

— Download press release

 

Ana Prada. Don’t Escape the Ordinary
Don’t Escape the Ordinary, installation view at Galeria Estrany–de la Mota, Barcelona, 2015

Ana Prada. Don’t Escape the Ordinary
Don’t Escape the Ordinary, installation view at Galeria Estrany–de la Mota, Barcelona, 2015

Ana Prada. Don’t Escape the Ordinary
Don’t Escape the Ordinary, installation view at Galeria Estrany–de la Mota, Barcelona, 2015

Ana Prada. Don’t Escape the Ordinary
Don’t Escape the Ordinary, installation view at Galeria Estrany–de la Mota, Barcelona, 2015

Ana Prada. Don’t Escape the Ordinary
Don’t Escape the Ordinary, installation view at Galeria Estrany–de la Mota, Barcelona, 2015

Ana Prada. Don’t Escape the Ordinary
Don’t Escape the Ordinary, installation view at Galeria Estrany–de la Mota, Barcelona, 2015

Ana Prada. Don’t Escape the Ordinary
Don’t Escape the Ordinary, installation view at Galeria Estrany–de la Mota, Barcelona, 2015

Ana Prada. Don’t Escape the Ordinary
Don’t Escape the Ordinary, installation view at Galeria Estrany–de la Mota, Barcelona, 2015