Richard Venlet. SERTificate

15.11.2014 – 10.01.2015

 

L’obra de Richard Venlet (Hamilton, Austràlia, 1964), s’ha caracteritzat, des del començament de la seva trajectòria, per la cerca d’estratègies que li permetin transitar per llocs adjacents a l’escultura, el disseny d’exposicions i l’arquitectura. L’èmfasi implícit en la seva obra, sobre la recerca històric-artística i les sensibilitats de l’arxivística està relacionat amb el debat actual sobre els límits de l’autoria, els “mites” bessons avantguardistes de l’autenticitat i l’originalitat, i sobre l’autonomia de l’art.

— Descarregar la nota de premsa

 

La obra de Richard Venlet (Hamilton, Australia, 1964), se ha caracterizado desde el comienzo de su trayectoria, por la búsqueda de estrategias que le permitan transitar por lugares colindantes a la escultura , el diseño de exposiciones y la arquitectura. El énfasis implícito en su obra, sobre la investigación histórico-artística y las sensibilidades de la archivística están relacionados con el debate actual sobre los límites de la autoría, los “mitos” gemelos vanguardistas de la autenticidad y la originalidad, y sobre la autonomía del arte.

— Descargar la nota de prensa

 

The work of Richard Venlet (Hamilton, Australia, 1964), inhabits the intercon- necting spaces and adjoining realms of sculpture, art-historical research, exhibition design and architecture. The implied emphasis in his work on archival sensibilities and issues of contextualization relate to the ongoing debate about the limits of authorship, the twin avant-gardist ‘myths’ of authenticity and originality, and the autonomy of art.

— Download press release

 

Richard Venlet. SERTificate
SERTificate, installation view at Galeria Estrany–de la Mota, Barcelona, 2014

Richard Venlet. SERTificate
SERTificate, installation view at Galeria Estrany–de la Mota, Barcelona, 2014

Richard Venlet. SERTificate
SERTificate, installation view at Galeria Estrany–de la Mota, Barcelona, 2014

Richard Venlet. SERTificate
SERTificate, installation view at Galeria Estrany–de la Mota, Barcelona, 2014

Richard Venlet. SERTificate
SERTificate, installation view at Galeria Estrany–de la Mota, Barcelona, 2014

Richard Venlet. SERTificate
SERTificate, installation view at Galeria Estrany–de la Mota, Barcelona, 2014

Richard Venlet. SERTificate
SERTificate, installation view at Galeria Estrany–de la Mota, Barcelona, 2014

Richard Venlet. SERTificate
SERTificate, installation view at Galeria Estrany–de la Mota, Barcelona, 2014