VVAA. Formas de lo cotidiano

16.04.2015 – 19.06.2015

Arrieta/Vázquez, Cris Blanco, Douglas Gordon & Jonathan Monk, José Antonio Hernández-Díez, Juan Pérez Agirregoikoa, Francesc Ruiz.

 

L’exposició, privilegia la quotidianitat com a punt de trobada entre vida col·lectiva i vida individual, una quotidianitat entesa com a escena de retrobaments entre tradició, adaptació i canvis més o menys bruscos o visibles. Les subcultures juvenils, els esports, el cinema, el teatre, les modes, i altres fenòmens, aglutinen grups determinats sota codis compartits participant d’un llenguatge comú el material del qual no són només les paraules sinó les accions. Les obres seleccionades comparteixen certa preocupació pel medi social i l’utilitzen com a laboratori experimental del qual extreure diferents lectures sobre la quotidianitat: la posada en escena de les normes socials, de les herències i també dels canvis de l’individu implicat en diverses dinàmiques de comunicació. D’aquesta manera, a més de la producció de sentit assistim a la producció d’espais d’interacció.

— Descarregar la nota de premsa

 

La exposición, privilegia la cotidianidad como punto de encuentro entre vida colectiva y vida individual, una cotidianidad entendida como escena de reencuentros entre tradición, adaptación y cambios más o menos bruscos o visibles. Las subculturas juveniles, los deportes, el cine, el teatro, las modas, y otros fenómenos, aglutinan a grupos determinados bajo códigos compartidos participando de un lenguaje común cuyo material no son sólo las palabras sino las acciones. Las obras seleccionadas comparten cierta preocupación por el medio social y lo utilizan como laboratorio experimental del cual extraer distintas lecturas sobre lo cotidiano: la puesta en escena de las normas sociales, de las herencias y también de los cambios del individuo implicado en diversas dinámicas de comunicación. De esta manera, además de la producción de sentido asistimos a la producción de espacios de interacción.

— Descargar la nota de prensa

 

The exhibition, focuses on the everyday as a crossroad between collective and personal life, an everyday as scene of encounters between tradition, and adaptation to more or less abrupt or visible changes. The exhibition looks at the youth subcultures and music as generators of identity profiles, sports, fashion, and all those social phenomena that bind a particular group under a common code. The selected works share concerns about the social environment and use it as an experimental laboratory to extract different readings on the everyday: staging of social norms, inheritances, and shaping of individuals implicated in various dynamics of communication. A common language of not just words but actions; in addition to the production of meaning we witness the production of spaces of interaction.

— Download press release

 

VVAA. Formas de lo cotidiano
Douglas Gordon & Jonathan Monk and Arrieta/Vázquez, installation view at Galeria Estrany–de la Mota, Barcelona, 2015

VVAA. Formas de lo cotidiano
Juan Pérez Agirregoikoa, installation view at Galeria Estrany–de la Mota, Barcelona, 2015

VVAA. Formas de lo cotidiano
Juan Pérez Agirregoikoa and José Antonio Hernández-Díez, installation view at Galeria Estrany–de la Mota, Barcelona, 2015

VVAA. Formas de lo cotidiano
Arrieta/Vázquez, installation view at Galeria Estrany–de la Mota, Barcelona, 2015

VVAA. Formas de lo cotidiano
José Antonio Hernández-Díez and Francesc Ruiz, installation view at Galeria Estrany–de la Mota, Barcelona, 2015

VVAA. Formas de lo cotidiano
Douglas Gordon and José Antonio Hernández-Díez, installation view at Galeria Estrany–de la Mota, Barcelona, 2015

VVAA. Formas de lo cotidiano
José Antonio Hernández-Díez, installation view at Galeria Estrany–de la Mota, Barcelona, 2015

VVAA. Formas de lo cotidiano
José Antonio Hernández-Díez, installation view at Galeria Estrany–de la Mota, Barcelona, 2015

VVAA. Formas de lo cotidiano
José Antonio Hernández-Díez and Douglas Gordon, installation view at Galeria Estrany–de la Mota, Barcelona, 2015