VVAA. Ballpark

14.11.2009 – 08.01.2009

Jean-Marc Bustamante, Miguel Calderón, Alicia Framis, Douglas Gordon + Jonathan Monk, Simon Patterson, Thomas Ruff, David Shrigley

 

Usant la metàfora de l’estadi, Ballpark, agrupa els treballs de varis artistes que reflexionen sobre com el futbol resulta més social que esportiu en tant que permeabilitza en la vida de la gent més enllà dels espais que li són propis, esdevenint part d’un substrat col·lectiu.

— Descarregar la nota de premsa

 

Usando la metáfora del estadio, Ballpark, agrupa los trabajos de varios artistas que reflexionan sobre como el fútbol resulta más social que deportivo en tanto que permeabiliza en la vida de la gente más allá de los espacios que le son propios, resultando parte de un sustrato colectivo.

— Descargar la nota de prensa

 

Using the metaphor of the stadium, Ballpark, includes the works of various artists who reflect on how soccer turns out to be more social than sportive while permeates the lives of people beyond the spaces of its own, resulting from a collective substrate.

— Download press release

 


Alicia Framis, exhibition view at Galeria Estrany-de la Mota, Barcelona, 2009


Alicia Framis, exhibition view at Galeria Estrany-de la Mota, Barcelona, 2009


Douglas Gordon + Jonathan Monk and Miguel Calderón, exhibition view at Galeria Estrany-de la Mota, Barcelona, 2009


Jean-Marc Bustamante and Thomas Ruff, exhibition view at Galeria Estrany-de la Mota, Barcelona, 2009


Thomas Ruff, exhibition view at Galeria Estrany-de la Mota, Barcelona, 2009


Simon Patterson, exhibition view at Galeria Estrany-de la Mota, Barcelona, 2009


David Shrigley, exhibition view at Galeria Estrany-de la Mota, Barcelona, 2009