VVAA. Try Different Keywords

11.02.2010 – 17.04.2010

Pauline Fondevila, Claire Fontaine, Dani Gal, Rubén Grilo, Francesc Ruiz, Katarina Zdjelar.

 

Les obres de Pauline Fondevila, Claire Fontaine, Dani Gal, Rubén Grilo, Francesc Ruiz i Katarina Zdjelar provenen, totes elles, d’apropiacions. La senzilla aproximació a quelcom fa que se’n desprenguin un conjunt de malinterpretacions, derivacions i petits canvis que van construint un univers relacional al voltant de la idea primigènia, que recuperen línies de pensament, i que s’assenten, fins i tot, amb més força.

— Descarregar la nota de premsa

 

Las obras de Pauline Fondevila, Claire Fontaine, Dani Gal, Rubén Grilo, Francesc Ruiz y Katarina Zdjelar, provienen, todas ellas, de apropiaciones. La sencilla aproximación a algo hace que se desprendan un conjunto de malinterpretaciones, derivaciones y pequeños cambios que van construyendo un universo relacional alrededor de la idea primigenia, que recuperan líneas de pensamiento, y que se asientan, incluso, con más fuerza.

— Descargar la nota de prensa

 

The works by Pauline Fondevila, Claire Fontaine, Dani Gal, Rubén Grilo, Francesc Ruiz and Katarina Zdjelar come, all of them, from appropriations. The easy approximation to something makes that a set of misinterpretations, derivations and small changes that build a relational universe around the primeval idea, that recoup lines of thinking, and that settle down even strongly than the original ones.

— Download press release

 


Francesc Ruiz and Claire Fontaine, exhibition view at Galeria Estrany-de la Mota, Barcelona, 2010


Francesc Ruiz and Pauline Fondevila, exhibition view at Galeria Estrany-de la Mota, Barcelona, 2010


Francesc Ruiz and Pauline Fondevila, exhibition view at Galeria Estrany-de la Mota, Barcelona, 2010


Claire Fontaine, exhibition view at Galeria Estrany-de la Mota, Barcelona, 2010


Rubén Grilo, exhibition view at Galeria Estrany-de la Mota, Barcelona, 2010