VVAA. ARCOmadrid 2017

General Programme, Hall 9, Booth F09
Feria de Madrid, Avenida del Partenón 5, 28042 Madrid, Spain

22.02.2017 – 26.02.2017

Ignasi Aballí — Richard Venlet
 

El 1972 Daniel Buren presentava Exhibition of an Exhibition a la Documenta 5 de Kassel. La seva proposta va consistir en cobrir les parets de cadascuna de les set sales de l’exposició amb un paper serigrafiat amb franges alternades i verticals, en blanc i blanc cru, de 9 cm d’ample cadascuna. La peça funcionava com a «paret de fons» per a les pintures d’altres artistes com Hanne Darboven, Jasper Johns, Sol LeWitt, Brice Marden o Robert Ryman. La seva proposta no es limitava a incloure una obra més al projecte, sinó que invertia la relació entre l’obra artística i l’exposició.

Amb aquesta genealogia com a punt de partida, la Galeria Estrany-de la Mota, per la seva participació a ARCOmadrid 2017, proposa un diàleg entre Ignasi Aballí i Richard Venlet, els treballs dels quals també comparteixen aquesta idea de Buren, on cada vegada és més habitual que l’objecte de l’exposició no sigui l’exhibició d’obres d’art, sinó l’exhibició de l’exposició com a obra d’art.

— Descarregar la nota de premsa

 

En 1972 Daniel Buren presentaba Exhibition of an Exhibition en la Documenta 5 de Kassel. Su propuesta consistió en cubrir las paredes de cada una de las siete salas de la exposición con un papel serigrafiado con franjas alternadas y verticales, en blanco y blanco crudo, de 9 cm de ancho cada una. La pieza funcionaba como «pared de fondo» para las pinturas de otros artistas como Hanne Darboven, Jasper Johns, Sol LeWitt, Brice Marden o Robert Ryman. Su propuesta no se limitaba a incluir una obra más al proyecto, si no que invertía la relación entre la obra artística y la exposición.

Con esta genealogía como punto de partida, la Galeria Estrany–de la Mota, para su participación en ARCOmadrid 2017, propone un diálogo entre Ignasi Aballí y Richard Venlet, cuyos trabajos también comparten esa idea de Buren, en el que cada vez es más habitual que el objeto de la exposición no sea la exhibición de obras de arte, sino la exhibición de la exposición como obra de arte.

— Descargar la nota de prensa

 

In 1972 Daniel Buren presented Exhibition of an Exhibition at Documenta 5 in Kassel. His project consisted in covering the walls of each one of the seven exhibition halls with a silk-screen printing paper with alternate vertical stripes, in white and crude white, with a width of 9 cm each. The piece worked as back wall for paintings of other artists such as Hanne Darboven, Jasper Johns, Sol LeWitt, Brice Marden o Robert Ryman. His aim was not only to include one more oeuvre to the project, but also to invert the relation between the work of art and the way it is exhibited.

Assuming this genealogy as a starting point, for its participation at ARCOmadrid 2017, the Galeria Estrany–de la Mota suggests a dialogue between Ignasi Aballí and Richard Venlet, whose works share Buren’s idea according to which the core of the exhibition is not the artwork itself rather the way it is exhibited.

— Download press release

 


Installation view at ARCOmadrid, Madrid, 2017


Installation view at ARCOmadrid, Madrid, 2017


Installation view at ARCOmadrid, Madrid, 2017


Installation view at ARCOmadrid, Madrid, 2017


Installation view at ARCOmadrid, Madrid, 2017


Installation view at ARCOmadrid, Madrid, 2017


Installation view at ARCOmadrid, Madrid, 2017


Installation view at ARCOmadrid, Madrid, 2017


Installation view at ARCOmadrid, Madrid, 2017


Installation view at ARCOmadrid, Madrid, 2017


Installation view at ARCOmadrid, Madrid, 2017


Installation view at ARCOmadrid, Madrid, 2017


Installation view at ARCOmadrid, Madrid, 2017


Installation view at ARCOmadrid, Madrid, 2017


Installation view at ARCOmadrid, Madrid, 2017


Installation view at ARCOmadrid, Madrid, 2017