José Antonio Hernández-Díez. Chiviados

16.12.2016 – 03.03.2017
 

L’exposició Chiviados és un procés d’hibridació i apropiació de les estètiques minimalistes i una resposta irònica, a les lectures que els artistes llatinoamericans van fer dels corrents artístics hegemònics que provenien del context nord-americà i europeu. Una aposta per un posminimalisme low-tech que, a partir de desplaçaments semàntics i amb una alta càrrega emocional, l’humanitzen i permeten establir una major relació de complicitat amb l’espectador.

— Descarregar la nota de premsa

 

La exposición Chiviados es un proceso de hibridación y apropiación de las estéticas minimalistas y una respuesta irónica, a las lecturas que los artistas latinoamericanos hicieron de las corrientes artísticas hegemónicas que provenían del contexto norteamericano y europeo. Una apuesta por un posminimalismo low-tech que, a partir de desplazamientos semánticos y con una alta carga emocional, lo humanizan y permiten establecer una mayor relación de complicidad con el espectador.

— Descargar la nota de prensa

 

The exhibition Chiviados is a process of hybridization and appropriation of minimalist aesthetics as well as an ironic response to the readings that Latin American artists made of the hegemonic artistic currents from the North American and European context. A stake on a low-tech postminimalism, based on semantic displacements and with a high emotional load, humanizing it and allowing us to establish a greater complicity with the viewer.

— Download press release

 


Chiviados, installation view at Galeria Estrany-de la Mota, Barcelona, 2016


Chiviados, installation view at Galeria Estrany-de la Mota, Barcelona, 2016


Chiviados, installation view at Galeria Estrany-de la Mota, Barcelona, 2016


Chiviados, installation view at Galeria Estrany-de la Mota, Barcelona, 2016


Chiviados, installation view at Galeria Estrany-de la Mota, Barcelona, 2016


Chiviados, installation view at Galeria Estrany-de la Mota, Barcelona, 2016


Chiviados, installation view at Galeria Estrany-de la Mota, Barcelona, 2016