Rasmus Nilausen. The Looks. The Lux

02.07.2015 – 18.09.2015

 

En la seva primera exposició en la nostra galeria, Nilausen presenta una selecció de treballs recents centrats en la percepció, la llum i el llenguatge, com a elements clau per a la interpretació subjectiva d’una obra d’art. A aquests tres elements el pintor danès afegeix l’ús lliure de la tècnica, l’accident i la ironia.

— Descarregar la nota de premsa

 

En su primera exposición en nuestra galería, Nilausen presenta una selección de trabajos recientes centrados en la percepción, la luz y el lenguaje, como elementos clave para la interpretación subjetiva de una obra de arte. A estos tres elementos el pintor danés añade el uso libre de la técnica, el accidente y la ironía.

— Descargar la nota de prensa

 

In his first exhibition in our gallery, Nilausen presents a selection of recent works focusing on perception, light and language as key elements to the subjective interpretation of a work of art. To these three elements the Danish painter adds the free use of technique, the accident and irony.

— Download press release

 

Rasmus Nilausen. The Looks. The Lux
The Looks. The Lux, installation view at Galeria Estrany–de la Mota, Barcelona, 2015

Rasmus Nilausen. The Looks. The Lux
The Looks. The Lux, installation view at Galeria Estrany–de la Mota, Barcelona, 2015

Rasmus Nilausen. The Looks. The Lux
The Looks. The Lux, installation view at Galeria Estrany–de la Mota, Barcelona, 2015

Rasmus Nilausen. The Looks. The Lux
The Looks. The Lux, installation view at Galeria Estrany–de la Mota, Barcelona, 2015

Rasmus Nilausen. The Looks. The Lux
The Looks. The Lux, installation view at Galeria Estrany–de la Mota, Barcelona, 2015

Rasmus Nilausen. The Looks. The Lux
The Looks. The Lux, installation view at Galeria Estrany–de la Mota, Barcelona, 2015

Rasmus Nilausen. The Looks. The Lux
The Looks. The Lux, installation view at Galeria Estrany–de la Mota, Barcelona, 2015

Rasmus Nilausen. The Looks. The Lux
The Looks. The Lux, installation view at Galeria Estrany–de la Mota, Barcelona, 2015

Rasmus Nilausen. The Looks. The Lux
The Looks. The Lux, installation view at Galeria Estrany–de la Mota, Barcelona, 2015

Rasmus Nilausen. The Looks. The Lux
The Looks. The Lux, installation view at Galeria Estrany–de la Mota, Barcelona, 2015

Rasmus Nilausen. The Looks. The Lux
The Looks. The Lux, installation view at Galeria Estrany–de la Mota, Barcelona, 2015