Francesc Ruiz – The Yaois (2011-2016)

 

L’exposició individual «The Yaois (2011-2016)» de Francesc Ruiz a «Núvol» per Eloy Fernández Porta.

Més informació
 

La exposición individual «The Yaois (2011-2016)» de Francesc Ruiz en «Núvol» por Eloy Fernández Porta.

Más información

 

The solo show «The Yaois (2011-2016)» by Francesc Ruiz at «Núvol» by Eloy Fernández Porta.

More information