Francesc Ruiz – Art Journal

 

Col·laboració de Francesc Ruiz al número d’hivern d’«Art Journal» amb un projecte sobre Rolando del Fico.

Més informació

 

Colaboración de Francesc Ruiz en el número de invierno de «Art Journal» con un proyecto sobre Rolando del Fico.

Más información

 

Collaboration of Francesc Ruiz in «Art Journal» winter issue with a project on Rolando del Fico.

More information