Bleda y Rosa. Origen

22.09.2005 – 12.11.2005

 

Amb Teoria de l’origen i l’evolució de les espècies, Charles R. Darwin va posar en dubte el relat bíblic i va obrir, al segle XIX, el debat sobre l’origen de l’home. En aquest mateix segle, l’any 1848, es van descobrir a Gibraltar les primeres restes de fòssils humans i l’any 1856 un naturalista alemany Fuhlrott, va trobar restes a la vall de Neander, que va atribuir a un ésser intermedi entre el simi i l’home. Huxley va demostrar que els cranis trobats en aquests llocs pertanyien a una mateixa raça humana desapareguda. Neix així la prehistòria i la paleoantropologia i amb elles la necessitat de tancar l’arbre de l’evolució humana.

— Descarregar la nota de premsa

 

Con la Teoría del origen y evolución de las especies, Charles R. Darwin pone en entredicho el relato bíblico y abre, en el siglo XIX, el debate sobre el origen del hombre. En ese mismo siglo, en 1848, se descubren en Gibraltar los primeros restos de fósiles humanos y en 1856 un naturalista alemán, Fuhlrott, encontró restos en el valle de Neander, que atribuyó a un ser intermedio entre el simio y el hombre. Huxley demostró que los cráneos encontrados en estos dos lugares pertenecían a una misma raza humana desaparecida. Nace así la prehistoria y la paleoantropología y con ellas la necesidad de cerrar el árbol de la evolución humana.

— Descargar la nota de prensa

 

In the XIX Century, Charles R. Darwin’s theory on the origin and evolution of species called into question the biblical narration, thus opening the debate on the origin of man. In the same century, in 1848, the first fosile human remainings were found in Gibraltar. In 1856, Fuhlrott, a German naturalist, found some other remainings in the Neander Valley. He ascribed them to an intermediate being between apes and man. Huxley evinced that the craniums found in these two places belonged to the same lost human race. Prehistory and paleoanthropology were then born. With them, the need to close up the human evolutionary tree arose.

— Download press release

 


Origen, exhibition view at Galeria Estrany-de la Mota, Barcelona, 2005


Origen, exhibition view at Galeria Estrany-de la Mota, Barcelona, 2005


Origen, exhibition view at Galeria Estrany-de la Mota, Barcelona, 2005


Origen, exhibition view at Galeria Estrany-de la Mota, Barcelona, 2005


Origen, exhibition view at Galeria Estrany-de la Mota, Barcelona, 2005


Origen, exhibition view at Galeria Estrany-de la Mota, Barcelona, 2005


Origen, exhibition view at Galeria Estrany-de la Mota, Barcelona, 2005