VVAA. Real Wrong Life

30.11.2007 – 12.01.2008

Jesper Dalgaard, Klaus Thejll Jakobsen, Mette Vangasgaard

 

És la sensació de que hi ha quelcom que no quadra la que desencadena el conjunt de reflexions que plantegen Jesper Dalgaard (Skive, 1974), Klaus Thejll Jakobsen (Copenhagen,1964) i Mette Vangasgaard (Hilleroed,1968) en les obres que presenten i que els porta a transformar-se en hereus de la tècnica coneguda com a observació participant.

— Descarregar la nota de premsa

 

Es la sensación de que hay algo que no cuadra la que desencadena el conjunto de reflexiones que plantean Jesper Dalgaard (Skive, 1974), Klaus Thejll Jakobsen (Copenhagen,1964) y Mette Vangsgaard (Hilleroed,1968), en las obras que presentan y que les lleva a transformarse en herederos de la técnica conocida como observación participante.

— Descargar la nota de prensa

 

It is the feeling that there is something that does not fit the one that triggers the set of reflections posed by Jesper Dalgaard (Skive, 1974), Klaus Thejll Jakobsen (Copenhagen, 1964) and Mette Vangsgaard (Hilleroed, 1968), in the works that they present and which leads them to become heirs of the technique known as participatory observation.

— Download press release

 


Real Wrong Life, exhibition view at Galeria Estrany-de la Mota, Barcelona, 2007


Real Wrong Life, exhibition view at Galeria Estrany-de la Mota, Barcelona, 2007


Real Wrong Life, exhibition view at Galeria Estrany-de la Mota, Barcelona, 2007


Real Wrong Life, exhibition view at Galeria Estrany-de la Mota, Barcelona, 2007


Real Wrong Life, exhibition view at Galeria Estrany-de la Mota, Barcelona, 2007


Real Wrong Life, exhibition view at Galeria Estrany-de la Mota, Barcelona, 2007


Real Wrong Life, exhibition view at Galeria Estrany-de la Mota, Barcelona, 2007


Real Wrong Life, exhibition view at Galeria Estrany-de la Mota, Barcelona, 2007