VVAA. Només Llibres

10.04.2013 – 25.04.2013

Ignasi Aballí, Martí Anson, Black Tulip, Iñaki Bonillas, Javier Codesal, Anne-Lise Coste, Pauline Fondevila, José Antonio Hernández-Diez, Ricardo House, Emma Kay, Jochen Lempert, Almudena Lobera, Francesc Ruiz

 

A finals de la dècada dels setanta Clive Phillpot, en aquells dies el director de la biblioteca del MoMA, va realitzar un important projecte d’arxiu centrat en les publicacions i les edicions d’artista. La seva preocupació per fixar el gènere el va dur a categoritzar entre “únic”, “múltiple”, “llibre-objecte”, “arts del llibre” o “llibre d’artista”. Phillpot proposava que els llibres d’artista eren “just books”, “només llibres” operant com a suports d’idees o treballs artístics.

— Descarregar la nota de premsa

 

A finales de la década de los setenta Clive Phillpot quien era por entonces el director de la biblioteca del MOMA, realizó un importante proyecto de archivo centrado en las publicaciones y las ediciones de artista. Su preocupación por acotar el género lo llevó a categorizar entre “único”,“ múltiple”, “libro-objeto”, “artes del libro” o “libro de artista”. Phillpot proponía que los libros de artista eran “just books”, “només llibres” operando como soportes de ideas o trabajos artísticos.

— Descargar la nota de prensa

 

At the end of the seventies Clive Phillpot who was back then the director of the library of the MOMA, realized an important archival project centred on artist’s books and editions. Its preoccupation for setting up the limits of the genre led him to categorize between “unique“, “multiple”, “book object“, and “book works”. Phillpot was proposing that the artist’s books were “just books”, operating like supports of ideas or artistic works

— Download press release

 


Només Llibres, exhibition view at Galeria Estrany-de la Mota, Barcelona, 2013


Només Llibres, exhibition view at Galeria Estrany-de la Mota, Barcelona, 2013


Només Llibres, exhibition view at Galeria Estrany-de la Mota, Barcelona, 2013


Només Llibres, exhibition view at Galeria Estrany-de la Mota, Barcelona, 2013


Només Llibres, exhibition view at Galeria Estrany-de la Mota, Barcelona, 2013


Només Llibres, exhibition view at Galeria Estrany-de la Mota, Barcelona, 2013


Només Llibres, exhibition view at Galeria Estrany-de la Mota, Barcelona, 2013


Només Llibres, exhibition view at Galeria Estrany-de la Mota, Barcelona, 2013