Rasmus Nilausen – Soups & Symptoms

26.10.2016, 19.30 h.

 

 

Rasmus Nilausen presentarà la publicació «Soups & Symptoms» a múltiplos (Joaquim Costa 30 – 08001 Barcelona, Espanya).

Més informació

 

Rasmus Nilausen presentará la publicación «Soups & Symptoms» en múltiplos (Joaquim Costa 30 – 08001 Barcelona, España).

Más información

 

Rasmus Nilausen will be presenting his publication «Soups & Symptoms» at múltiplos (Joaquim Costa 30 – 08001 Barcelona, Spain).

More information