Rasmus Nilausen – Idiolecto […]

20.01.2018, 11.00 h.

 

 

Inauguració de «Idiolecto […]», exposició de Rasmus Nilausen a garcía|galería (Doctor Fourquet 8 – 28012 Madrid, Espanya).

Més informació

 

Inauguración de «Idiolecto […]», exposición de Rasmus Nilausen en garcía|galería (Doctor Fourquet 8 – 28012 Madrid, España).

Más información

 

Opening of «Idiolecto […]», a show by Rasmus Nilausen at garcía|galería (Doctor Fourquet 8 – 28012 Madrid, Spain).

More information