Pauline Fondevila – arteBA Focus 2017


04.11.2017, 14.00 h.

 

 

Pauline Fondevila participa amb «La promesa del mar» a la plataforma d’art contemporani argentí «arteBA Focus 2017» en l’Arenas Studios (Av. Don Pedro de Mendoza 965 – C1156ACJ Caba, Argentina) amb la Galeria Diego Obligat.

Més informació

 

Pauline Fondevila participa con «La promesa del mar» en la plataforma de arte contemporáneo argentino «arteBA Focus 2017» en el Arenas Studios (Av. Don Pedro de Mendoza 965 — C1156ACJ Caba, Argentina) con la Galería Diego Obligado.

Más información

 

Pauline Fondevila participates with «La promesa del mar» in the platform of contemporary Argentine art «arteBA Focus 2017» at Arenas Studios (Av. Don Pedro de Mendoza 965 — C1156ACJ Caba, Argentina) with Galería Diego Obligado.

More information