Patricia Esquivias. Rueda, repite, mujer

29.09.2016 – 02.12.2016
 

El treball de Patricia Esquivias es centra en la construcció de relats a partir d’anècdotes. A partir d’un procés de recerca d’elements aparentment secundaris, estableix un seguit de relacions amb altres elements que van apareixent durant el procés i li permeten construir una narrativa que es va enriquint i construint gradualment amb noves anècdotes o informacions.

En aquest cas, a partir d’una residència de l’artista a una finca al Quindío (Colòmbia), en el seu primer passeig pel poble es va fixar en les voreres i els terres d’alguns locals que eren de ciment i tenien impressions decoratives. A partir de la fascinació per les voreres colombianes, l’artista comença una recerca pels motius precolombins que són recuperats en els paviments d’aquests pobles que li van portar al treball de l’arquitecte i dissenyador gràfic antioqueny Dicken Castro.

Com és habitual en les seves últimes exposicions intercala el seu treball amb el d’altres autors, no només com una crítica al concepte d’autoria, sinó com un reconeixement al treball realitzat i a la riquesa dels discursos compartits. Una altra forma d’analitzar el món que l’envolta assumint que hi ha algú darrere d’allò que persegueix o investiga i que aquest algú té molt que aportar.

— Descarregar la nota de premsa

 

El trabajo de Patricia Esquivias se centra en la construcción de relatos a partir de anécdotas. A partir de un proceso de investigación de elementos aparentemente secundarios, establece un seguido de relaciones con otros elementos que van apareciendo durante el proceso y le permiten construir una narrativa que se va enriqueciendo y construyendo paulatinamente con nuevas anécdotas o informaciones.

En este caso, a partir de una residencia de la artista en una finca en el Quindío (Colombia), en su primer paseo por el pueblo se fijó en las aceras y los suelos de algunos locales que eran de cemento y tenían impresiones decorativas. A partir de la fascinación por las aceras colombianas, la artista empieza una investigación por los motivos precolombinos que son recuperados en los pavimentos de estos pueblos que le llevaron al trabajo del arquitecto y diseñador gráfico antioqueño Dicken Castro.

Como es habitual en sus últimas exposiciones intercala su trabajo con el de otros autores, no sólo como una crítica al concepto de autoría, sino como un reconocimiento al trabajo realizado y a la riqueza de los discursos compartidos. Otra forma de analizar el mundo que le rodea asumiendo que hay alguien detrás de aquello que persigue o investiga y que ese alguien tiene mucho que aportar.

— Descargar la nota de prensa

 

Patricia Esquivia’s work evolves around building stories based on actual anecdotes. Departing from her research of apparently banal information she establishes a series of links between the elements that crop up along her investigation which, in turn, allow the construction of a richer narrative that gradually becomes a new set of anecdotes or information.

In this case, departing from a residence of the artist in a farm in Quindío, Colombia, in the occasion of an early walk around the village she took notice of the decorative footpaths and the cement floors of some venues. Her fascination took her to lead an investigation about Pre-Columbian art represented on the floors of the area, finally contacting with the work of architect and graphic designer Dicken Castro from Antioquia.

As usual in her latest exhibitions, Esquivias combines her work with the other authors not only as a stand against the concept of authorship but also, to acknowledge the task and the enrichment resulting from a shared discourse. Hers is a different way of analyzing the world around, hinting there is a very worthwhile presence behind everything she seeks or investigates.

— Download press release

 


Rueda, repite, mujer, installation view at Galeria Estrany-de la Mota, Barcelona, 2016


Rueda, repite, mujer, installation view at Galeria Estrany-de la Mota, Barcelona, 2016


Rueda, repite, mujer, installation view at Galeria Estrany-de la Mota, Barcelona, 2016


Rueda, repite, mujer, installation view at Galeria Estrany-de la Mota, Barcelona, 2016


Rueda, repite, mujer, installation view at Galeria Estrany-de la Mota, Barcelona, 2016


Rueda, repite, mujer, installation view at Galeria Estrany-de la Mota, Barcelona, 2016


Rueda, repite, mujer, installation view at Galeria Estrany-de la Mota, Barcelona, 2016


Rueda, repite, mujer, installation view at Galeria Estrany-de la Mota, Barcelona, 2016


Rueda, repite, mujer, installation view at Galeria Estrany-de la Mota, Barcelona, 2016


Rueda, repite, mujer, installation view at Galeria Estrany-de la Mota, Barcelona, 2016


Rueda, repite, mujer, installation view at Galeria Estrany-de la Mota, Barcelona, 2016


Rueda, repite, mujer, installation view at Galeria Estrany-de la Mota, Barcelona, 2016


Rueda, repite, mujer, installation view at Galeria Estrany-de la Mota, Barcelona, 2016


Rueda, repite, mujer, installation view at Galeria Estrany-de la Mota, Barcelona, 2016