Patricia Esquivias – Objections. What objects unravel

28.06.2017, 19.00 h.

 

 

Patricia Esquivias i Antonio Gagliano presentarán els seus treballs en el marc del projecte «Objections. What objects unravel» a la Fundación Antoni Tàpies (Aragó 255 – 08007 Barcelona, Espanya) amb un introducció de Soledad Gutiérrez.

Más información

 

Patricia Esquivias y Antonio Gagliano presentarán sus trabajos en el marco del proyecto «Objections. What objects unravel» en la Fundación Antoni Tàpies (Aragó 255 – 08007 Barcelona, España) con una introducción de Soledad Gutiérrez.

Más información

 

Patricia Esquivias and Antonio Gagliano will present their work for the «Objections. What objects unravel» project at Fundación Antoni Tàpies (Aragó 255 – 08007 Barcelona, Spain) with an introduction by Soledad Gutiérrez.

More information