arteBA 2018

General Programme, Hall Azul y Verde, Booth SH3
La Rural, Avenida Sarmiento 2704, Buenos Aires, Argentina

23.05.2018 – 27.05.2018

Patricia Esquivias
 

El treball de Patricia Esquivias es centra en la construcció de relats a partir d’anècdotes. A partir d’un procés de recerca d’elements aparentment secundaris, estableix un seguit de relacions amb altres elements que van apareixent durant el procés i li permeten construir una narrativa que es va enriquint i construint gradualment amb noves anècdotes o informacions.
En aquest cas, a partir d’una residència de l’artista a una finca al Quindío (Colòmbia), en el seu primer passeig pel poble es va fixar en les voreres i els terres d’alguns locals que eren de ciment i tenien impressions decoratives. A partir de la fascinació per les voreres colombianes, l’artista comença una recerca pels motius precolombins que són recuperats en els paviments d’aquests pobles que li van portar al treball de l’arquitecte i dissenyador gràfic antioqueny Dicken Castro.

— Descarregar la nota de premsa

 

El trabajo de Patricia Esquivias se centra en la construcción de relatos a partir de anécdotas. El proceso de investigación de elementos aparentemente secundarios lleva a la artista a establecer un seguido de relaciones con otros elementos que van apareciendo durante el proceso y le permiten construir una narrativa que se va enriqueciendo y construyendo paulatinamente con nuevas anécdotas o informaciones.

En este caso, durante una residencia de la artista en una finca en el Quindío (Colombia), en su primer paseo por el pueblo se fijó en las aceras y los suelos de algunos locales que eran de cemento y tenían impresiones decorativas. A partir de la fascinación por las aceras colombianas, la artista empieza una investigación sobre la técnica de los rodillos precolombinos que le llevó al trabajo del arquitecto y diseñador gráfico antioqueño Dicken Castro.

— Descargar la nota de prensa

 

Patricia Esquivia’s work evolves around building stories based on actual anecdotes. Departing from her research of apparently banal information she establishes a series of links between the elements that appear along her investigation which, in turn, allow the construction of a richer narrative that gradually becomes a new set of anecdotes or information.

In this case, departing from a residence of the artist in a farm in Quindío, Colombia, during a walk around the village she took notice of the decorative footpaths and the cement floors of some venues. Her fascination led her to an investigation about Pre-Columbian roller techniques, finally contacting with the work of architect and graphic designer Dicken Castro from Antioquia.

— Download press release

 


Installation view at arteBA, Buenos Aires, 2018


Installation view at arteBA, Buenos Aires, 2018


Installation view at arteBA, Buenos Aires, 2018


Installation view at arteBA, Buenos Aires, 2018


Installation view at arteBA, Buenos Aires, 2018