Martí Anson

Mataró, Barcelona, Spain, 1967

 

Martí Anson treballa amb instal·lacions arquitectòniques, amb estructures que interpel·len directament l’espectador a partir de la dislocació del punt de vista i desafiant la seva manera de pensar. Els espais suposadament habitables i aparentment amables que realitza Martí Anson no plantegen una crítica arquitectònica o una denúncia social sobre els llocs que habitem: tenen més a veure amb el temps i la seva percepció. No és l’objecte final el més important sinó la història resultant. Així mateix obre el seu treball cap a terrenys interpretatius que busquen una certa posada en crisi de l’espectador.

— Descarregar biografia
Página web de l’artista

 

Martí Anson trabaja con instalaciones arquitectónicas, con estructuras que interpelan directamente al espectador a partir de la dislocación del punto de vista y desafiando su manera de pensar. Los espacios supuestamente habitables y aparentemente amables que realiza Martí Anson no plantean una crítica arquitectónica o una denuncia social sobre los lugares que habitamos: tienen más que ver con el tiempo y su percepción. No es el objeto final lo más importante sino la historia resultante. Asimismo abre su trabajo hacia terrenos interpretativos que buscan una cierta puesta en crisis del espectador.

— Descargar biografía
Pàgina web del artista

 

Martí Anson works with architectural installations, structures that challenge the viewer directly through a dislocation of his point of view and challenging his thinking. The supposedly friendly and livable spaces built by Martí Anson do not pose an architectural or social criticism about the places we inhabit, they have more to do with time and perception. Thus, the final object is not the most important but the resulting story. This opens his work to interpretive grounds looking for a critical state of the viewer.

— Download biography
Artist’s website

 


Mataró: Laboratory of Spain, 2014
Installation
Variable dimensions
Unique

 


Painting Houses, 2009
Graphite on paper
100 x 70 cm
Unique

 


Vol pintar, 2009
Graphite on paper
100 x 70 cm
Unique

 


Mataró/Montréal (Storyboard), 2007
Graphite on paper
100 x 70 cm
Unique

 


Dia a dia Fitzcarraldo. Cinquanta-cinc dies treballant en la construcció d’un veler Stela 34 al CASM. 17/12/04 – 06/03/05, 2005
Color photograph
55 elements; of 32 x 28 cm each
Edition 3

 


Walt & Travis, 2003 (frames)
Video color and sound
22.26 min.
Edition 3

 


Sales d’espera, 2002
Wood and acrylic painting
Variable dimensions
Unique

 


Glass Cabinet, 1997
Installation
Variable dimensions
Unique