José Antonio Hernández-Díez

Caracas, Venezuela, 1964

 

José Antonio Hernández-Diez planteja una inversió del comú, una alteració que fa que l’espectador es torni còmplice de l’humor amb el qual construeix la seva obra. Ell és un realista social amb una sensibilitat pop. Utilitza materials molt diversos com patinets, rentadores, taules de billar, bosses de paper, ungles falses, plasma sanguini, cors de vaca, equips quirúrgics, tancs de nitrògen, mandíbules mecàniques gegants o controls remots que funcionen amb bateries. Des de la transformació de les icones religioses populars fins a la seva obra més recent, que utilitza fragments més banals i ocults del nostre paisatge contemporani, l’artista transforma les deixalles naturals de la nostra tecnologia en objectes xamànics que pertorben els nostres hàbits estètics.

— Descarregar biografia

 

José Antonio Hernández-Díez plantea una inversión de lo común, una alteración que hace que el espectador se vuelva cómplice del humor con el que construye su obra. Él es un realista social con una sensibilidad pop. Utiliza materiales muy diversos como patinetas, lavadoras, mesas de billar, bolsas de papel, uñas falsas, plasma sanguíneo, corazones de vaca, equipos quirúrgicos, tanques de nitrógeno, mandíbulas mecánicas gigantes o controles remotos que funcionan con baterías. Desde la transformación de los iconos religiosos populares hasta su obra más reciente, que utiliza fragmentos más banales y ocultos de nuestro paisaje contemporáneo, l’artista transforma los desechos naturales de nuestra tecnología en objetos chamánicos que perturban nuestros hábitos estéticos.

— Descargar biografía

 

José Antonio Hernández-Díez poses an inversion of the ordinary, an inversion that makes the viewer complicit in the humor that constructs his artwork. He is a social realist with a pop sensibility. He uses several materials like skateboards, washing machines, pool tables, paper bags, fake nails, blood plasma, cow hearts, surgical equipment, nitrogen tanks, giant mechanical jaws or battery-operated remote controls. From the transformation of popular religious icons to his recent work, which uses more banal and hidden fragments of our contemporary landscape, the artist transforms the natural debris of our technology into shamanistic objects that disturb our aesthetic habits.

— Download biography

 

 


Chiviados/Mercader #01, 2016
Electrical structure of the fluorescent, wood and brooms
Variable dimensions
Unique

 


Chiviados/Mercader #02, 2016
Electrical structure of the fluorescent, wood and pliers
Variable dimensions
Unique

 


Pisatario: Alternate Diagonals of March 2, 1964 (To Don Judd), 2016
Aluminum and wood (wengué, iroko, pino, roble andy sapeli)
Variable dimensions
Unique

 


Pisatario: Pink out to a Corner (To Jasper Johns), 2016
Aluminum and wood (wengué, iroko, pino, roble andy sapeli)
Variable dimensions
Unique

 


Ella sabe, 2007
Polychrome silicone and resin
Variable dimensions
Unique

 


Cuidados 8, 2005
Color photograph
143 x 113 cm
Edition 3

 


Cuidados 9, 2005
Color photograph
143 x 113 cm
Edition 3

 


Cuidados 11, 2005
Color photograph
208 x 162,5 cm
Edition 3

 


La primera vez que te vi, 2004
Wood and PVC
200 x 162 x 98 cm
Unique

 


Carrera contra la muerte, 2004
Aluminum, wood and nylon resin
320 x 165 x 22 cm
Unique

 


Pensadores, 2008
Color photograph and box
8 elements; of 50 x 60 cm each and 1 element; of 51 x 61 x 3 cm
Edition 25

 


JVC–400, RCU–0074, 1999
Methacrylate
180 x 96 x 240 cm
Unique

 


S-PT-3142, 1999
Methacrylate
30 x 40 x 60 cm
Unique

 


Un solo dedo, 1998
Methacrylate and sandpaper
Variable dimensions
Unique