Ignasi Aballí

Barcelona, Spain, 1958

 

Ignasi Aballí proposa una reflexió conceptual sobre la representació i la percepció de mitjans com la pintura, l’objecte, la fotografia, la ficció, el cinema o el vídeo. El seu treball inventa i reorganitza textos, imatges, materials i processos, confrontant la presència i l’absència, el material i l’immaterial, el visible i l’invisible, la transparència i l’opacitat, l’apropiació i la creació. Així relaciona l’excés d’imatges en la societat actual amb l’escassetat de significats que podem atribuir-los. Les idees estètiques de l’artista, qüestionen el sistema de convencions de la representació de l’obra d’art, a través d’un eclèctic mostrari de materials no convencionals que es converteixen en fragments d’una poètica crítica de les condicions de representació de la vida i de l’art al món contemporani.

— Descarregar biografia
Página web de l’artista

 

Ignasi Aballí propone una reflexión conceptual sobre la representación y la percepción de medios como la pintura, el objeto, la fotografía, la ficción, el cine o el vídeo. Su trabajo inventa y reorganiza textos, imágenes, materiales y procesos, confrontando la presencia y la ausencia, lo material y lo inmaterial, lo visible y lo invisible, la transparencia y la opacidad, la apropiación y la creación. Así relaciona el exceso de imágenes en la sociedad actual con la escasez de significados que podemos atribuirles. Las ideas estéticas del artista, cuestionan el sistema de convenciones de la representación de la obra de arte, a través de un ecléctico muestrario de materiales no convencionales que se convierten en fragmentos de una poética crítica de las condiciones de representación de la vida y del arte en el mundo contemporáneo.

— Descargar biografía
Pàgina web del artista

 

Ignasi Aballí offers a conceptual reflection on the representation and perception of mediums such as painting, the object, photography, fiction, film and video. His work invents and reorganises texts, images, materials and processes, exploring presence and absence, the material and immaterial, the visible and the invisible, transparency and opaqueness, appropriation and creation to relate the overabundance of images in modern-day society to the lack of meaning we can assign to them. The artist’s aesthetic ideas question the conventional systems that represent the artwork with an eclectic display of unconventional materials which all become fragments of the critical poetics of conditions representing life and art in the contemporary world.

— Download biography
Artist’s website

 


18 palabras, 2018
Lead typographies
100 x 70 cm

Unique

 


23 blancos, 2018
Lead typographies
100 x 70 cm

Unique

 


Double Exposure ( ), 2017
Acrylic painting on wall
Variable dimensions
Edition 5

 


Fondo y figura, 2017

Color photograph
2 elementos de 42,5 x 52,5 cm c/u
Unique

 


Diez blancos (blanco puro), 2015

Painting and vinyl lettering on wall
Variable dimensions
Unique

 


Diez blancos (blanco marfil), 2015

Painting and vinyl lettering on wall
Variable dimensions
Unique

 


Diez blancos (blanco plata), 2015

Painting and vinyl lettering on wall
Variable dimensions
Unique

 


Diez blancos (blanco primavera), 2015

Painting and vinyl lettering on wall
Variable dimensions
Unique

 


Diez blancos (blanco nube), 2015

Painting and vinyl lettering on wall
Variable dimensions
Unique

 


cara a/cara b, 2015

Collage on paper

2 elements; of 30 x 21 cm each
Unique

 


sin color/sin olor, 2015

Collage on paper
2 elements; of 30 x 21 cm each
Unique

 


vidrio/cristal, 2015

Collage on paper
2 elements; of 30 x 21 cm each
Unique

 


aparece/reaparece, 2016
Collage on paper
2 elements; of 30 x 21 cm each
Unique

 


Vitrinas CMYK, 2011

Digital print and vinyl lettering on Methacrylate and steel
4 elements; of 180 x 180 x 60 cm each
Unique

 


World Map 2011, 2012

Collage on paper
117 elements; of 32 x 23 cm each
Unique

 


World Map 2012, 2013

Collage on paper
104 elements; of 32 x 23 cm each
Unique

 


World Map 2013, 2014

Collage on paper
120 elements; of 32 x 23 cm each
Unique

 


Llistats (Música), 1997-2007
Color photograph
150 x 105 cm

Unique

 


Llistats (Literatura I), 1997–2009
Color photograph
150 x 105 cm

Unique

 


Llistats (Oro), 1997–2015
Color photograph
150 x 105 cm

Unique