Ignasi Aballí – El Espectador

 

L’exposició d’Ignasi Aballí «sin principio / sin final» a «El Espectador» per Karen Rodríguez.


Més informació

 

La exposición de Ignasi Aballí «sin principio / sin final» en «El Espectador» por Karen Rodríguez.


Más información
 

Ignasi Aballí show «sin principio / sin final» at «El Espectador» by Karen Rodríguez,


More information