Ignasi Aballí – El arte de lo invisible

 

L’exposició individual Seqüencia infinita d’Ignasi Aballí a La Vanguardia per Teresa Sesé.

Més informació

 

La exposición individual Seqüencia infinita de Ignasi Aballí en La Vanguardia por Teresa Sesé.

Más información

 

The solo show Seqüencia infinita by Ignasi Aballí at La Vanguardia by Teresa Sesé.

More information