Gerard Ortín – Premi Art Nou 2016

 

Gerard Ortín – Premi Art Nou 2016

 

Gerard Ortín és el guanyador de la cinquena edició del Premi Art Nou atorgat per un jurat de Bcn Producció i dotat per La Capella amb 2.000 euros per a la realització d’una publicació.

Més informació

 

Gerard Ortín es el ganador de la quinta edición del Premio Art Nou otorgado por un jurado de Bcn Producció y dotado por La Capella con 2.000 euros para la realización de una publicación.

Más información

 

Gerard Ortín Gerard Ortín is the winner of the fifth edition of the Art Nou Prize awarded by a jury of Bcn Producció and endowed by La Capella with 2,000 euros for the production of a publication.

More information