Francesc Ruiz – The Yaois (2011-2016)

 

L’exposició individual «The Yaois (2011-2016)» de Francesc Ruiz a «Jot Down» per Eloy Fernández Porta.

Més informació
 

La exposición individual «The Yaois (2011-2016)» de Francesc Ruiz en «Jot Down» por Eloy Fernández Porta.

Más información
 

The solo show «The Yaois (2011-2016)» by Francesc Ruiz at «Jot Down» by Eloy Fernández Porta.

More information