Francesc Ruiz – Premio Refresh Irinox Artissima 2018

04.11.2018

 

 

Francesc Ruiz ha estat guardonat amb el Premio Refresh Irinox pel projecte «FIORI!» presentat per garcía|galeria en la secció Disegni d’Artissima 2018 comissariada per João Mourão i Luis Silva. El jurat forma per Naomi Beckwith (curadora del MCA Museum of Contemporary Art de Chicago), Fernanda Brenner (directora de PIVÔ de São Paulo) i Sohrab Mohebi (curadora del SulptureCenter de Long Island) ha trobat que: amb decisió unànime i immediata el jurat ha decidit premiar el treball de Ruiz per els seus magistrals dibuixos que fonen una pràctica conceptual rigorosa amb la tradició del còmic. El seu elegant projecte, basat en la investigació profunda que es tradueix en una instal·lació sofisticada que ocupa tot l’espai expositiu, afrontant un interessant argument històric de gran actualitat avui dia.

Més informació

 

Francesc Ruiz ha sido galardonado con el Premio Refresh Irinox por el proyecto «FIORI!» presentado por garcía|galería en la sección Disegni de Artissima 2018 comisariado por João Mourão y Luis Silva. El jurado compuesto por Naomi Beckwith (curadora del MCA Museum of Contemporary Art de Chicago), Fernanda Brenner (directora de PIVÔ de São Paulo) y Sohrab Mohebi (curador del SulptureCenter de Long Island) ha encontrado que: con decisión unánime e inmediata el jurado ha decidido premiar el trabajo de Ruiz por sus magistrales dibujos que funden una práctica conceptual rigurosa con la tradición del cómic. Su elegante proyecto, basado en la investigación profunda que se traduce en una instalación sofisticada que ocupa todo el espacio expositivo, afrontando un interesante argumento histórico de gran actualidad hoy en día.

Más información

 

Francesc Ruiz was awarded with the Prix Refresh Irinox for the project «FIORI!» presented by garcía|galería in the Disegni section of Artissima 2018 curated by João Mourão y Luis Silva. The jury formed by Naomi Beckwith (curador of MCA Museum of Contemporary Art from Chicago), Fernanda Brenner (director of PIVÔ from São Paulo) and Sohrab Mohebi (curator of SulptureCenter from Long Island) stated that: in an immediate and unanimous decision, the jury has selected Ruiz’s masterfully executed drawings that bring together a rigorous conceptual practice with the tradition of comics. The project is well-researched, elegant, and, in a smart installation that fills the entire booth, takes on an interesting historic matter that is still relevant and shapes the present.


More information