Francesc Ruiz – No Words, 3 Walls, 3D Porn

 

L’exposició individual «No Words, 3 Walls, 3D Porn» de Francesc Ruiz a «Daily Serving» per Marisol Rodríguez.

Més informació

 

La exposición individual «No Words, 3 Walls, 3D Porn» de Francesc Ruiz en «Daily Serving» por Marisol Rodríguez.

Más información

 

The solo show «No Words, 3 Walls, 3D Porn» by Francesc Ruiz at «Daily Serving» by Marisol Rodríguez.

More information