Francesc Ruiz. BCN Eye Trip

25.04.2008 – 27.06.2008

 

És comuna, en l’obra de Francesc Ruiz, l’observació atenta a la ciutat mitjançant la narració gràfica, sovint, sota l’estructura de còmic. Precís i detallat, a l’hora, transcendeix el marc de la realitat a partir de les històries que viuen els personatges. Una mescla que mitjançant la ficció explica i reflexiona sobre la realitat de forma clarivident.

— Descarregar la nota de premsa

 

Es común, en la obra de Francesc Ruiz, la observación atenta a la ciudad mediante la narración gráfica, a menudo, bajo la estructura de cómic. Preciso y detallado, a su vez, trasciende el marco de la realidad a partir de las historias que viven los personajes. Una mezcla que mediante la ficción explica y reflexiona sobre la realidad de forma clarividente.

— Descargar la nota de prensa

 

It’s common, in Francesc Ruiz’s work, the attentive observation of the city captured through the graphic narrtive, often, under a comic structure. Accurate and detailed at the same time, goes beyond the reality shape through the stories that the characters live. A mixture that, through fiction, explains and reflects reality in a lucid way.

— Download press release

 


BCN Eye Trip, exhibition view at Galeria Estrany-de la Mota, Barcelona, 2008


BCN Eye Trip, exhibition view at Galeria Estrany-de la Mota, Barcelona, 2008


BCN Eye Trip, exhibition view at Galeria Estrany-de la Mota, Barcelona, 2008


BCN Eye Trip, exhibition view at Galeria Estrany-de la Mota, Barcelona, 2008


BCN Eye Trip, exhibition view at Galeria Estrany-de la Mota, Barcelona, 2008