Bestué/Vives

David Bestué (Barcelona, Spain, 1980) / Marc Vives (Barcelona, Spain, 1978)

 

David Bestué i Marc Vives han treballat en equip com Bestué/Vives des de l’any 2002 fins al 2012. El resultat del seu treball està, principalment, formalitzat com performances en les quals han desenvolupat un sistema d’aproximació a diferents realitats, des de les més íntimes (Acciones en el cuerpo) passant per l’entorn social (Acciones en Mataró) fins a nivells macro estructurals (Acciones en el Universo). En aquestes performances dialoguen amb diversos temes extrets de la recent història de l’art, focalitzats al segle XX i XXI, als que s’afegeixen conceptes del seu propi imaginari. Un intel·ligent sentit de l’humor atent a l’absurd i l’intranscendent caracteritza el seu treball. Totes les accions comparteixen molts elements: estan compostes de nombrosos capítols breus, realitzats amb senzillesa i contundència amb l’aparença estudiadament descurada d’una estètica low tech. L’espai públic, el privat, el del cos o el de la mateixa consciència personal es converteixen en els àmbits en els quals estableixen diversos diàlegs i metàfores sobre el quotidià per, en definitiva, qüestionar-se la realitat més immediata.

— Descarregar biografia

 

David Bestué y Marc Vives han trabajado en equipo como Bestué/Vives desde el año 2002 hasta el 2012. El resultado de su trabajo está, principalmente, formalizado como performances en las que han desarrollado un sistema de aproximación a diferentes realidades, desde las más íntimas (Acciones en el cuerpo) pasando por el entorno social (Acciones en Mataró) hasta niveles macroestructurales (Acciones en el Universo). En estas performances dialogan con diversos temas extraídos de la reciente historia del arte, focalizados en el siglo XX y XXI, al cual se añaden conceptos del propio imaginario. Un inteligente sentido del humor atento a lo absurdo y lo intrascendente caracteriza su trabajo. Todas las acciones comparten muchos elementos: están compuestos de numerosos capítulos breves, realizados con sencillez y contundencia con la apariencia estudiadamente descuidada de una estética low tech. El espacio público, el privado, el del cuerpo o el de la propia conciencia personal se convierten en los ámbitos en los que establecen diversos diálogos y metáforas sobre lo cotidiano para, en definitiva, cuestionarse la realidad más inmediata.

— Descargar biografía

 

David Bestué and Marc Vives have worked together as Bestué/Vives from 2002 until 2012. The result of their work is mainly formalized as performances in which they have developed a system of approach to different realities, from the most intimate (Actions in the body), to the social environment (Actions in Mataró), to macro-micro structural levels (Actions in the Universe). In these performances the artists establish a dialogue with various themes drawn from recent art history, focusing on the twentieth and twenty-first century. An intelligent sense of humor tuned to the absurd and inconsequential characterize their work. All actions share many elements: they are composed of numerous short chapters, made with simplicity and forcefulness, and a studiously neglected low tech aesthetic appearance. The public space, the private realm, the body or personal consciousness become the areas in which to establish various dialogues and metaphors about everyday life, to in the end question the most immediate reality.

— Download biography

 

The-Human-of-the-Future-—-video-—-01

The-Human-of-the-Future-—-video-—-04

The-Human-of-the-Future-—-video-—-07
The Human of the Future, 2011 (frames)
Video color and sound
8.28 min.
Edition 6

 

Sabadell-—-Adolescente---Sabadell
Adolescente – Sabadell, 2010
Collage on paper
30 x 40 cm
Unique

 

Sabadell-—-Peluquera---Sabadell
Peluquera – Sabadell, 2010
Collage on paper
30 x 40 cm
Unique

 

Sabadell-—-Yonqui---Sabadell
Yonqui – Sabadell, 2010
Collage on paper
30 x 40 cm
Unique

 

Sabadell-—-Abuelo---Sabadell
Abuelo – Sabadell, 2010
Collage on paper
30 x 40 cm
Unique

 

Sabadell-—-Nina---Sabadell
Niña – Sabadell, 2010
Collage on paper
30 x 40 cm
Unique

 

Sabadell-—-Burguesa---Sabadell
Burguesa – Sabadell, 2010
Collage on paper
30 x 40 cm
Unique

 

Sabadell-—-Cajero---Sabadell
Cajero – Sabadell, 2010
Collage on paper
30 x 40 cm
Unique

 

Sabadell-—-Musculoso---Sabadell
Musculoso – Sabadell, 2010
Collage on paper
30 x 40 cm
Unique

 

Ralf-&-Jeanette-—-01

Ralf-&-Jeanette-—-03

Ralf-&-Jeanette-—-06
Ralf & Jeanette, 2010 (frames)
Video color and sound
8.00 min.
Edition 6

 

60-cartas-—-02

60-cartas-—-03
60 cartas, 2010
Xerox, ink and color photography on paper
78 elements; of 21 x 29,7 cm each
Unique

 

Estado-de-cambio-—-01

Estado-de-cambio-—-05

Estado-de-cambio-—-08
Estado de cambio, 2009 (frames)
Video color and sound
6.00 min. (loop)
Edition 6

 

Proteo
Proteo, 2009
Two-channel video, color and sound
3.00 min. (loop)
Edition 6

 

Proteo-—-Esquema
Proteo (sketch), 2009
Ink on paper
21 x 29,7 cm
Unique

 

Proteo-(Bienal-de-Venecia)-—-Collage
Proteo (Bienal de Venecia), 2009
Collage on paper
21 x 29,7 cm
Unique

 

Acciones-en-el-cuerpo-—-Video-—-03

Acciones-en-el-cuerpo-—-Video-—-10

Acciones-en-el-cuerpo-—-Video-—-17
Acciones en el cuerpo, 2006 (frames)
Video color and sound
48.00 min.
Edition 10 (Ed. 6/10 – Ed. 10/10)

 

Acciones-en-casa-—-001

Acciones-en-casa-—-012

Acciones-en-casa-—-024
Acciones en casa, 2005 (frames)
Video color and sound
33.00 min.
Edition 10