Francesc Ruiz. Los alrededores

Inauguración: Jueves, 1 de octubre de 2015, 12.00 h.
Exposición: 01.10.2015 – 05.12.2015. Martes a viernes de 10.30 a 19.00 h y sábados de 10.00 a 14.30 h.

Francesc Ruiz. Los alrededores

La Galeria Estrany-de la Mota té el plaer de presentar l’exposició The Looks. The Lux de l’artista danès Rasmus Nilausen (Copenhaguen, 1980).

En la seva primera exposició en la nostra galeria, Nilausen presenta una selecció de treballs recents centrats en la percepció, la llum i el llenguatge, com a elements clau per a la interpretació subjectiva d’una obra d’art. A aquests tres elements el pintor danès afegeix l’ús lliure de la tècnica, l’accident i la ironia.

— Descarregar la nota de premsa

 

La Galeria Estrany-de la Mota tiene el placer de presentar la exposición The Looks. The Lux del artista danés Rasmus Nilausen (Copenhague, 1980).

En su primera exposición en nuestra galería, Nilausen presenta una selección de trabajos recientes centrados en la percepción, la luz y el lenguaje, como elementos clave para la interpretación subjetiva de una obra de arte. A estos tres elementos el pintor danés añade el uso libre de la técnica, el accidente y la ironía.

— Descargar la nota de prensa

 

Galeria Estrany-de la Mota is pleased to present the exhibition The Looks. The Lux by Danish artist Rasmus Nilausen (Copenhagen, 1980).

In his first exhibition in our gallery, Nilausen presents a selection of recent works focusing on perception, light and language as key elements to the subjective interpretation of a work of art. To these three elements the Danish painter adds the free use of technique, the accident and irony.

— Download press release